Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 - 2012 môn Giáo dục công dân (Có đáp án) Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
(Đề thi chính thức)

KỲTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012
Ngày thi: 23/03/2012

MÔN THI: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu 1. (2.0 điểm)

Hãy điền từ vào chỗ trống (.....) để hoàn thành điều luật sau:

Điều 30 (luật giao thông đường bộ 2008). Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy:

4. Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi sau đây:
a. Mang.........cồng kềnh
b. Sử dụng............
c. Đứng trên yên,...........hoặc ngồi trên..............

Câu 2. (3.0 điểm)

Pháp luật nước ta quy định như thế nào về Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em? Nêu bổn phận của trẻ em đối với gia đình, nhà trường và xã hội?

Câu 3. (2.0 điểm)

Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Hãy cho biết xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư có ý nghĩa gì?

Câu 4. (4.5 điểm)

Công dân, học sinh có nghĩa vụ và trách nhiệm gì trong việc tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? Trách nhiệm của Nhà nước trong việc quản lí và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?

Câu 5. (6,5 điểm)

Hôn nhân là gì? Trình bày những quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân? Công dân, học sinh cần phải làm gì để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân?

Câu 6. (2,0 điểm)

Anh Hùng là chủ một xí nghiệp sản xuất gỗ, đã ba tháng không trả lương cho công nhân. Một số người thắc mắc và đề nghị anh phải trả lương theo đúng như thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì anh Hùng dọa đuổi việc, sẽ không trả lương và cũng không cho truy lĩnh lương của ba tháng cũ.

Hỏi: Việc làm của anh Hùng đúng hay sai? Vì sao?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1 Đề kiểm tra môn Công nghệ lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 1
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra môn Công nghệ lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6 - Đề số 2
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 307

Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra môn Địa lí lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lí lớp 6 - Đề số 2
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 513
Xem thêm Trung học cơ sở