Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 vòng 2 năm 2012 - 2013 (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi Toán

 • Đánh giá: (4 Đánh giá )
 • Phát hành: Sở GD-ĐT TP HCM
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 375 KB
 • Lượt tải: 1.051
 • Ngày xuất bản: 27/12/2012
 • Ngày cập nhật: 27/12/2012

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI
LỚP 12 NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 19 - 10 - 2012
Thời gian làm bài: 180 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1. (4 điểm) Cho số nguyên dương n. Giải và biện luận theo n hệ phương trình sau:

Bài 2. (4 điểm) Tìm tất cả các hàm số f: R -> R thỏa mãn: f(x2 + 2f(y)) = y/2 + 2(f(x))2, với mọi x, y thuộc tập hợp R

Bài 3. (4 điểm)
Giả sử số nguyên dương n có tất cả k ước dương là d1, d2,...,dk. Chứng minh rằng nếu d1 + d2 +... + dk + k = 2n + 1 thì n/2 là số chính phương

Bài 4. (4 điểm)
Cho ba đường tròn (C), (C1), (C2) trong đó (C1)  và (C2) tiếp xúc trong với (C) tại B, C và (C1), (C2) tiếp xúc ngoài với nhau tại D. Tiếp tuyến chung trong của (C1) và (C2) cắt (C) tại hai điểm A và E. Đường thẳng AB cắt (C1) tại điểm thứ hai M, đường thẳng AC cắt (C2) tại điểm thứ hai N. Chứng minh rằng: 1/DA + 1/DE = 2/MN

Bài 5. (4 điểm)
Cho một bảng ô vuông có 2012 x 2012 ô, mỗi ô đều điền vào một dấu + . Thực hiện phép biến đổi sau: đổi dấu toàn bộ một hàng hoặc một cột của bảng (+ thành – , – thành +). Hỏi sau một số lần thực hiện phép biến đổi, bảng có thể có đúng 18 dấu – được hay không?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đề thi hướng tới Olympic Toán 2013 - Khối 10 Đề thi hướng tới Olympic Toán 2013 - Khối 10 Đề thi Olympic Toán

Đề thi hướng tới Olympic Toán 2013 - Khối 10
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 413
Xem thêm Phổ thông trung học