Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 cấp thành phố năm 2011 - 2012 Đề thi học sinh giỏi Toán

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12
CẤP THÀNH PHỐ - NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 14 - 10 - 2011
Thời gian làm bài: 180 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Xem thêm Phổ thông trung học