Đề thi cao học trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2010 - Môn: Triết học Mác - Lênin Đề thi cao học

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: diendancaohoc
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 188 KB
 • Lượt tải: 554
 • Ngày xuất bản: 23/02/2013
 • Ngày cập nhật: 23/02/2013

Giới thiệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2010

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
THÁNG 8 NĂM 2010

MÔN THI: TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
Thời gian làm bài: 180 phút (Không được phép dùng tài liệu)

Câu 1. (1 điểm):

Khái niệm vận động của vật chất. Vì sao nói vật chất tự thân vận động? Ý thức có tự thân vận động hay không? Vì sao?

Câu 2. (1 điểm):

Tồn tại xã hội là gì? Phân tích cấu trúc tồn tại của xã hội. Yếu tố nào là cơ bản nhất trong tồn tại của xã hội? Vì sao?

Câu 3. (1 điểm):

Khái niệm quần chúng nhân dân. Phân tích vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử

Câu 4. (2 điểm):

Trình bày nội dung và cơ sở khoa học của quan điểm toàn diện. Vì sao trong thực tế con người không thể nhận thức ngay được đầy đủ, chính xác các mối liên hệ của sự vật, hiện tượng? Quan điểm đó có ý nghĩa gì trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn?

Câu 5. (2 điểm):

Cái riêng là gì? Cái chung là gì? Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung. Vì sao lịch sử nhận thức lại bắt đầu đi từ cái riêng đến cái chung?

Câu 6. (3 điểm):

Trình bày khái niệm thực tiễn và khái niệm nhận thức. Phân tích quan điểm duy vật biện chứng về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Vận dụng quan điểm đó để phân tích vai trò của quá trình đổi mới trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội với việc nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Đề thi cao học Viện Toán năm 2012 - Môn thi: Đại số và Giải tích Đề thi cao học Viện Toán năm 2012 - Môn thi: Đại số và Giải tích

Đề thi cao học Viện Toán năm 2012 - Môn thi: Đại số và Giải tích
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 444

Phương hướng và giải pháp nâng cao trách nhiệm kế toán viên trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính Phương hướng và giải pháp nâng cao trách nhiệm kế toán viên trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính Luận văn Thạc sĩ kinh tế

Phương hướng và giải pháp nâng cao trách nhiệm kế toán viên trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 386

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện Luận văn Thạc sĩ Y học

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 467

Phân tích ảnh hưởng sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán Quốc tế Phân tích ảnh hưởng sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán Quốc tế Luận văn Thạc sĩ kinh tế

Phân tích ảnh hưởng sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán Quốc tế
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 922

Quản trị mạng tập trung trên nền WEB sử dụng công nghệ SNMP, CGI, CORBA Quản trị mạng tập trung trên nền WEB sử dụng công nghệ SNMP, CGI, CORBA Luận văn Thạc sĩ khoa học

Quản trị mạng tập trung trên nền WEB sử dụng công nghệ SNMP, CGI, CORBA
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 237
Xem thêm Cao học