Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 12 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai Môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Địa, Hóa, Sinh

Giới thiệu

SỞ GD&ĐT GIA LAI
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG

KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 12
NĂM HỌC: 2012 - 2013

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (Thời gian: 150 phút)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm).

Cho hàm số: 

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2) Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục Ox và hai đường thẳng x = 2, x = 4

Câu 2 (2,0 điểm). Tính các tích phân:

Câu 3 (2,0 điểm).

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) lần lượt có phương trình: (P): x + 2y + 2z + 5 = 0 và (S): x2 + y2 + z2 - 10x - 2y - 6z + 10 = 0

1) Chứng minh rằng mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) không có điểm chung.

2) Từ điểm A nằm trên mặt phẳng (P) kẻ đường thẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) tại B. Tìm tọa độ điểm A sao cho độ dài đoạn thẳng AB đạt giá trị nhỏ nhất.

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

Phần 1. Theo chương trình chuẩn.

Câu 4A (1,0 điểm).

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) lần lượt có phương trình:  và (P): x + y + z - 3 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và vuông góc với mặt phẳng (P).

Câu 5A (2,0 điểm).

1) Giải phương trình: 3z2 - 6z + 7 = 0 với ẩn z trên tập số phức.

2) Tìm số phức z thỏa mãn  sao cho số phức z có môđun nhỏ nhất.

Phần 2. Theo chương trình nâng cao.

Câu 4B (1,0 điểm).

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba mặt phẳng lần lượt có phương trình (P): x - y+ z = 0, (Q): x +4y + z - 5 = 0, (R): 2x - y - z + 7 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (α) qua giao tuyến của (P) và (Q) đồng thời vuông góc với mặt phẳng (R).

Câu 5B (2,0 điểm).

1) Giải bất phương trình: 

2) Tìmsố phức z thỏa mãn đi ều kiện  và số phức (2 + 3i)z là một số thực.

ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂN (Thời gian: 150 phút)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (5,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

Anh (chị) hãy nêu biểu hiện của nguyên lí “tảng băng trôi” của Hê-minh-uê qua đoạn trích Ông già và biển cả.

Câu 2. (3,0 điểm)

Có ý kiến cho rằng: “Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta”.

Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên.

II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc câu 3.b)

Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm)

Qua đoạn đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Trích -Lưu Quang Vũ), anh (chị) hãy phân tích để làm rõ triết lí nhân sinh của tác giả gửi gắm qua đoạn đối thoại trên.

Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm)

Vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước qua hai tác phẩm Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) và Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi).

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Xem thêm Phổ thông trung học