Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 Trường tiểu học Trưng Vương

Giới thiệu

Trường : Tiểu học Trưng Vương
Lớp: 1……
Họ và tên :..........................
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Toán
KHÓA I
Năm học : 2011 - 2012
Điểm Lời phê

Giám thị:.......................................

Giám khảo:...................................

Câu 1 (1 điểm) Viết số vào chỗ trống :
Sáu mươi tư …….                                  Hai mươi tám……..
Bốn mươi lăm………                            Chín mươi bốn………..
Tàm mươi hai……….                            Bảy mươi sáu……….
Một trăm……….                                      Ba mươi ba………..
Năm mươi bảy…………                       Sáu mươi chín……….

Câu 2  Số ? (1 điểm)

Câu 3: (2 điểm)
a) Đặt tính rồi tính :
45 + 32                      31 + 51                         87 – 4                        97 – 67
………..                     …………                      ………..                       ……….
………..                     ………...                        ……….                       ……….
………..                     …………                      ………..                       ………..

b) 79 – 63 = ……..              94 + 5 -4 = ………              16 + 42 = ………               76 – 26 + 10 = …….

Câu 4: (1 điểm)
Viết số vào chỗ chấm :
a) Lúc 6 giờ , kim ngắn chỉ vào số ……… , kim dài chỉ vào số ………
b) Lúc 3 giờ , kim ngắn chỉ vào số ……… , kim dài chỉ vào số ………

Câu 5: (1 điểm)
Viết tiếp vào chỗ chấm :
Một tuần lễ có …… ngày là : chủ nhật ,…………….…………..…….................………………………………………………………………………..

Câu 6: (1 điểm)
Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số đo:

Câu 7: (1 điểm)
Điền Đ hoặc S vào đầu mỗi câu tương ứng
a) 54 – 24 > 45 – 24                       b) 89 – 11 = 36 + 32
c) 45 + 30 > 35 + 40                       d) 97 – 64 < 78 - 35

Câu 8: (2 điểm)
a) Hoa gấp được 25 con chim. Mai gấp được 21 con chim. Hỏi cả hai bạn gấp được tất cả bao nhiêu con chim?
b) Một sợi dây dài 79cm. Bố cắt đi 50cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu cm?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.673

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 2 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 - 2014 Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 2 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 - 2014 Môn: Toán, Tiếng Việt

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 2 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 - 2014
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 168

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013 Có hướng dẫn

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91
Xem thêm Tiểu học