Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học - Đề 2 Đề kiểm tra môn Hóa

 • Đánh giá: (14 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 134 KB
 • Lượt tải: 1.500
 • Ngày xuất bản: 13/11/2012
 • Ngày cập nhật: 13/11/2012

Giới thiệu

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ II, LỚP 8

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D ở cột I với một chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, ở cột II để có nội dung phù hợp.

Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 2. Nhóm các chất nào sau đây chỉ gồm các oxit?
A. CaO, NaOH, CO2, Na2SO4
B. Fe2O3, O3, CaCO3, CO2
C. CaO, CO2, Fe2O3, SO2
D. CO2, SO2, Na2SO4, Fe2O3

Câu 3. Nhóm các chất nào sau đây đều là axit?
A. HCl, HNO3, NaOH, NaCl
B. HNO3, SO2, H2SO4, Ca(OH)2
C. HCl, H2SO4, NaNO3, HNO3
D. HNO3; H2SO4, HCl, H3PO4 .

Câu 4. Nhóm các chất nào sau đây đều là bazơ?
A. NaOH, HCl, Ca(OH)2, NaCl
B. Ca(OH)2, CaO, NaOH, H2SO4
C. NaOH, Ca(OH)2, CaO, MgO
D.` Mg(OH)2  Ca(OH)2, KOH, NaOH .

Câu 5. Có các phản ứng hóa học sau:
1. H2 + PbO → Pb + H2O
2. CaO + CO2 → CaCO3
3. 2H2 + O2 → 2H2O
4. Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe
5. 3Fe + 2O2 → Fe3O4
6. CaO + H2O → Ca(OH)2
7. 2Cu + O2 → 2CuO
8. 2CO + O2 → 2CO2

Nhóm các phản ứng hóa học nào sau đây vừa thuộc loại phản ứng hóa hợp vừa thuộc loại phản ứng oxi hóa khử?
A . 1 , 2 , 4 , 5
B. 2 , 3 , 6 , 7
C. 3 , 5 , 7 , 8
D . 5 , 2 , 7 , 8

Câu 6. Số gam KMnO4 cần dùng để điều chế 2,24 lít khí oxi (đktc) trong phòng thí nghiệm là
A. 15,8           B. 31,6              C. 23,7              D. 17,3

Câu 7. Số gam NaCl trong 50 gam dung dịch NaCl 40% là
A. 40 gam          B. 30 gam              C. 20 gam             D. 50 gam

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - Đề số 1 Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - Đề số 1 Đề kiểm tra môn Toán

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - Đề số 1
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 291

Đề thi học kỳ 1 lớp 7 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014 Đề thi học kỳ 1 lớp 7 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014 Môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật lý - Có đáp án

Đề thi học kỳ 1 lớp 7 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật - Đề số 2 Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật - Đề số 2 Đề kiểm tra Mỹ Thuật

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Mỹ thuật - Đề số 2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Tổng hợp đề thi thử Học sinh giỏi Lớp 6 môn Toán năm 2013 Tổng hợp đề thi thử Học sinh giỏi Lớp 6 môn Toán năm 2013 30 đề

Tổng hợp đề thi thử Học sinh giỏi Lớp 6 môn Toán năm 2013
 • Đánh giá: 102
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.008

Đề thi học kỳ I lớp 8 THCS Bình Mỹ tỉnh An Giang - Năm 2012 - 2013 Đề thi học kỳ I lớp 8 THCS Bình Mỹ tỉnh An Giang - Năm 2012 - 2013

Đề thi học kỳ I lớp 8 THCS Bình Mỹ tỉnh An Giang - Năm 2012 - 2013
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 255
Xem thêm Trung học cơ sở