Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng (Đề 3) Đề kiểm tra môn Toán

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG
PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm).

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 6 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng Nga - Đề số 1 Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng Nga - Đề số 1 Đề kiểm tra tiếng Nga

Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng Nga - Đề số 1
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 74

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Hà Tĩnh năm 2013-2014 Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Hà Tĩnh năm 2013-2014 Môn: Toán

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Hà Tĩnh năm 2013-2014
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 262
Xem thêm Trung học cơ sở