Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng (Đề 3) Đề kiểm tra môn Toán

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG
PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm).

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 6 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - Đề 1 Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - Đề 1 Đề kiểm tra Ngữ văn

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - Đề 1
  • Đánh giá: 12
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 510

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Mỹ thuật - Đề số 1 Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Mỹ thuật - Đề số 1 Đề kiểm tra Mỹ Thuật

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Mỹ thuật - Đề số 1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 33
Xem thêm Trung học cơ sở