Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Âm nhạc - Đề 1 Đề kiểm tra môn Âm nhạc

 • Đánh giá: (11 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 66 KB
 • Lượt tải: 308
 • Ngày xuất bản: 12/11/2012
 • Ngày cập nhật: 12/11/2012

Giới thiệu

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ I, LỚP 7

Đề 1 (Thời gian làm bài : 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan

Trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ A, B, C hoặc D (mỗi câu chỉ có một đáp án đúng).

Câu 1. Câu hát Lời mẹ ru thiết tha… có trong bài hát nào?
A. Mái trường mến yêu              C. Chúng em cần hoà bình
B. Lí cây đa                                  D. Khúc hát chim sơn ca

Câu 2. Dấu hoá nào có tác dụng nâng cao nốt nhạc lên nửa cung?
A. Dấu giáng              C. Dấu thăng
B. Dấu bình                D. Dấu thăng và dấu bình

Câu 3. Tìm khoảng cách nửa cung trong những cặp nốt sau.

Câu 4. Nhịp 4 4 cho biết điều gì?
A. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt móc đơn.
B. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt trắng.
C. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, ba phách sau là phách nhẹ.
D. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ, phách thứ ba là phách mạnh vừa, phách thứ tư là phách nhẹ.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa Đề kiểm tra Ngữ văn

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 171

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Trung Quốc - Đề số 1 Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Trung Quốc - Đề số 1 Đề kiểm tra tiếng Trung

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Trung Quốc - Đề số 1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 90

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên Đề kiểm tra Ngữ văn

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 303
Xem thêm Trung học cơ sở