Công văn 2661/QLD-CL Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Giới thiệu

Công văn 2661/QLD-CL về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------
Số: 2661/QLD-CL
V/v: Đình chỉ lưu hành thuốc
không đạt tiêu chuẩn chất lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013    

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty Cổ phần Dược Thiết bị y tế Đà Nẵng.

- Căn cứ các quy định về quản lý dược hiện hành của Việt Nam.

- Căn cứ công văn số 106/VKNTTW-KH gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 43L89 đề ngày 07/2/2013 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương về thuốc MIRACEF 50 OS (Cefpodoxime proxetil for oral suspension), Số lô: E037, Ngày SX: 06/2012, HD: 05/2015, SĐK: VN-14461-12, do Công ty Miracle Labs (P) Ltd., India sản xuất, Công ty Cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng nhập khẩu. Mẫu thuốc được lấy tại Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Trung Nghĩa (Quầy 115, tầng 1, HAPUMEDICENTER, số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội). Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng.

Cục Quản lý dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc MIRACEF 50 OS (Cefpodoxime proxetil for oral suspension), Lô số: E037, Ngày SX: 06/2012, HD: 05/2015, SĐK: VN-14461-12, do Công ty Miracle Labs (P) Ltd., India sản xuất, Công ty Cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng nhập khẩu.

2. Công ty Cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng phối hợp với nhà cung cấp, phải:

+ Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng thuốc MIRACEF 50 OS (Cefpodoxime proxetil for oral suspension), Lô số: E037, Ngày SX: 06/2012, HD: 05/2015, SĐK: VN-14461-12, do Công ty Miracle Labs (P) Ltd., India sản xuất và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

+ Gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc về Cục Quản lý dược trước ngày 27/03/2013.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên; kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

4. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Bộ Y tế (để phối hợp);
- VKN thuốc TW, VKN thuốc Tp.HCM;
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT;
- Công ty TNHH TM DP Trung Nghĩa - Quầy 115, tầng 1, HAPUMEDICENTER; Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội (để thực hiện);
- Website Cục Quản lý dược;
- P.ĐKT, P.QLKDD, P.QLTT-QC T; Tạp chí D&MP - Cục QLD;
- Lưu: VT, CL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Việt Hùng

Quyết định 1988/QĐ-BYT Quyết định 1988/QĐ-BYT Bổ sung bệnh cúm (H7N9) thuộc danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Quyết định 1988/QĐ-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND Về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Thông tư quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết Thông tư quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết

Thông tư quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

Thông tư 61/2012/TT-BNNPTNT Thông tư 61/2012/TT-BNNPTNT Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch

Thông tư 61/2012/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 144

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP Nghị định số 94/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 162

Quyết định số 2166/QĐ-TTG Quyết định số 2166/QĐ-TTG Về việc ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam

Quyết định số 2166/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76
Xem thêm Y tế - Sức khỏe