Binh pháp Tôn Tử

 • Đánh giá: (51 Đánh giá )
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,9 MB
 • Lượt xem: 103.572
 • Lượt tải: 104.164
 • Ngày xuất bản: 17/02/2009
 • Ngày cập nhật: 21/06/2013
 • Yêu cầu: định dạng PDF

Giới thiệu

Nguyên tắc chung khi dụng binh tác chiến là khi phải huy động chiến xa nghìn chiếc, xe tải nặng nghìn chiếc, quân đội mười vạn, vận lương đi xa nghìn dặm, thì tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu phương, chi phí đãi khách khứa sứ thần, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí nghìn vàng thì mới có thể cho mười vạn quân xuất chinh được.
 
Dùng một đạo quân khổng lồ như thế để tác chiến thì đòi hỏi phải thắng nhanh. Nếu kéo dài thời gian, quân đội sẽ mệt mỏi, nhuệ khí sẽ suy giảm; tấn công thành trì sẽ hao hết sức chiến đấu, quân đội tác chiến ở ngoài lâu có thể làm nền tài chính của quốc gia gặp khó khăn. Nếu quân đội mỏi mệt, nhuệ khí suy giảm thì lúc đó cho dù là người tài giỏi sáng suốt đến đâu cũng không thể cứu vãn tình thế được.

Các mục trong bộ Binh pháp tôn tử này

 • Thiên 01 - Kế Sách
 • Thiên 02 - Tác Chiến
 • Thiên 03 - Mưu Công
 • Thiên 04 - Hình
 • Thiên 05 - Thế
 • Thiên 06 - Hư Thực
 • Thiên 07 - Quân Tranh
 • Thiên 08 - Cửu Biến
 • Thiên 09 - Hành Quân
 • Thiên 10 - Địa Hình
 • Thiên 11 - Cửu Địa
 • Thiên 12 - Hỏa Công
 • Thiên 13 - Dùng Gián Điệp
 • Các Loại Địa Hình Chiến Đấu
 • Phụ Lục
 • Phương Pháp 4 Làm Chủ
 • Tam Thập Lục Kế
 • Tôn Vũ Đã Cầm Quân Bao Nhiêu Lần

Tứ Quái TKKG - Tập 29 - Ebook Tứ Quái TKKG - Tập 29 - Ebook

Tứ Quái TKKG - Tập 29 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 560

Kính vạn hoa - Tập 15 - Thi sĩ hạng ruồi - Ebook Kính vạn hoa - Tập 15 - Thi sĩ hạng ruồi - Ebook

Kính vạn hoa - Tập 15 - Thi sĩ hạng ruồi - Ebook
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.578

Animorphs Người hóa thú - Tập 14 - Ebook Animorphs Người hóa thú - Tập 14 - Ebook

Animorphs Người hóa thú - Tập 14 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 823

Animorphs - Người hóa thú - Tập 06 - EPUB Animorphs - Người hóa thú - Tập 06 - EPUB

Animorphs - Người hóa thú - Tập 06 - EPUB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 345

Luyện thi GameShow 2.0 - Ebook Luyện thi GameShow 2.0 - Ebook

Luyện thi GameShow 2.0 - Ebook
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.299

Nhật kí công chúa - Tập 7 - Ebook Nhật kí công chúa - Tập 7 - Ebook

Nhật kí công chúa - Tập 7 - Ebook
 • Phát hành: Meg Cabot
 • Nhật kí công chúa là cuốn nhật kí của Amelia Thermopolis, thường gọi là Mia - 14 tuổi, học sinh trường Trung học Tư thục Albert Einstein (New York, Mỹ).
 • Tài liệu
 • Yêu cầu: định dạng RAR, PRC
 • Tìm thêm: nhật ký công chúa tình cảm truyện
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.902

20 cách trị trẻ biếng ăn - Ebook 20 cách trị trẻ biếng ăn - Ebook

20 cách trị trẻ biếng ăn - Ebook
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.429

Tứ Quái TKKG - Tập 63 - Ebook Tứ Quái TKKG - Tập 63 - Ebook

Tứ Quái TKKG - Tập 63 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 910

Kính vạn hoa - Tập 13 - Khu vườn trên mái nhà - Ebook Kính vạn hoa - Tập 13 - Khu vườn trên mái nhà - Ebook

Kính vạn hoa - Tập 13 - Khu vườn trên mái nhà - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.669

Đánh thức con người phi thường trong bạn Đánh thức con người phi thường trong bạn Ebook định dạng EPUB/PRC

Đánh thức con người phi thường trong bạn
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.495
Xem thêm Văn hóa - Giải trí