Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.456

Mẫu giấy xác nhận lương Mẫu giấy xác nhận lương Biểu mẫu hành chính

Mẫu giấy xác nhận lương
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.264

Mẫu bảng kê nộp thuế Mẫu bảng kê nộp thuế Mẫu văn bản kê khai thuế

Mẫu bảng kê nộp thuế
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.365

Biển bản điều chỉnh hóa đơn Biển bản điều chỉnh hóa đơn Sửa đổi thông tin sai lệch trên hóa đơn

Biển bản điều chỉnh hóa đơn
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.022

Mẫu giấy biên nhận tiền Mẫu giấy biên nhận tiền Thủ tục trong giao dịch mua bán, chuyển nhượng

Mẫu giấy biên nhận tiền
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.766

Mẫu phiếu nhập kho Mẫu phiếu nhập kho Mẫu số 01 – VT theo Quyết định 48

Mẫu phiếu nhập kho
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.735

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế Mẫu 08 MST theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.671

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương Mẫu Bảng thanh toán tiền lương

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.773
Có tất cả 456 phần mềm.