Bài tập thống kê trong doanh nghiệp - Ebook

 • Đánh giá: (52 Đánh giá )
 • Phát hành: Phạm Đình Văn
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 997 KB
 • Lượt xem: 84.381
 • Lượt tải: 48.659
 • Ngày xuất bản: 21/05/2008
 • Ngày cập nhật: 06/02/2013
 • Yêu cầu: Trình đọc .PDF , .Zip

Giới thiệu

Lời nói đầu
Phần I Tóm tắt lý thuyết và các bài tập cơ bản
Chương 1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp
Chương 2. Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Chương 3. Thống kê lao động trong doanh nghiệp
Chương 4. Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp
Chương 5. Thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
Chương 6. Thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
Chương 7. Thống kê hiệu quả SXKD của doanh nghiệp
Phần II Một số bài tập tổng hợp
Phần III Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản

Theo Edu.vn

 

Phương pháp luận thống kê - Ebook Phương pháp luận thống kê - Ebook

Phương pháp luận thống kê - Ebook
 • Phát hành: Viện Khoa học Thống kê
 • Phần 1: Điều tra chọn mẫu và sai số trong điều tra thống kê, Phần 2: Biểu hiện các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, Phần 3: Một số phương pháp thường dùng trong phân tích thống kê...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 1,5 MB
 • Yêu cầu: trình đọc .pdf
 • Tìm thêm: phương pháp luận thông kê ebook
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.683

Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin

Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.626

Đề thi và đáp án môn Văn khối C - kỳ thi đại học 2010 Đề thi và đáp án môn Văn khối C - kỳ thi đại học 2010

Đề thi và đáp án môn Văn khối C - kỳ thi đại học 2010
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.739

15 đề thi kế toán 15 đề thi kế toán

15 đề thi kế toán
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.509

Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org

Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.191

Giáo trình Máy phát điện - Ebook Giáo trình Máy phát điện - Ebook

Giáo trình Máy phát điện - Ebook
 • Phát hành: St
 • Máy phát điện (MFĐ) là một phần tử rất quan trọng trong hệ thống điện (HTĐ), sự làm việc tin cậy của các MFĐ có ảnh hưởng quyết định đến độ tin cậy của HTĐ.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 663 KB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Tìm thêm: giáo trình bài giảng điện máy phát điện
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.025

Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.410

Giáo trình hóa học dầu mỏ - Ebook Giáo trình hóa học dầu mỏ - Ebook

Giáo trình hóa học dầu mỏ - Ebook
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.782

Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý - Ebook Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý - Ebook

Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý - Ebook
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.162

Tuyển tập câu hỏi định tính vật lý Tuyển tập câu hỏi định tính vật lý

Tuyển tập câu hỏi định tính vật lý
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.610
Xem thêm Giáo dục - Học tập