Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050

 • Đánh giá: (10 Đánh giá )
 • Phát hành: Dell
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 7,4 MB
 • Lượt xem: 20.374
 • Lượt tải: 22.940
 • Ngày phát hành: 07/01/2011
 • Ngày cập nhật: 07/01/2011
 • Yêu cầu: Windows XP

Giới thiệu

Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050

Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050 Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050

Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.940

Realtek High-Definition Audio Driver for Windows 7 R2.71 Realtek High-Definition Audio Driver for Windows 7 R2.71

Realtek High-Definition Audio Driver for Windows 7 R2.71
 • Đánh giá: 80
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 181.804

Realtek High-Definition Audio Driver for Vista R2.55 Realtek High-Definition Audio Driver for Vista R2.55

Realtek High-Definition Audio Driver for Vista R2.55
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.839

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers Realtek AC97 Audio Codecs Drivers 6305 Drive card âm thanh

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers
 • Đánh giá: 86
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 328.485

Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002 Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002

Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49.527

Realtek High Definition Audio Codecs Vista Driver R1.82 Realtek High Definition Audio Codecs Vista Driver R1.82

Realtek High Definition Audio Codecs Vista Driver R1.82
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.765

Creative Sound Blaster Audigy, Audigy 2/4 series v02.09.0016 WinXP64 Creative Sound Blaster Audigy, Audigy 2/4 series v02.09.0016 WinXP64

Creative Sound Blaster Audigy, Audigy 2/4 series v02.09.0016 WinXP64
 • Phát hành: Creative
 • Đây là phiên bản đã hoàn thiện của driver phù hợp với Sound Blaster Audigy®, Audigy 2 series, và Audigy 4 series. Chỉ hỗ trợ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
 • Windows
 • Dung lượng: 39,4 MB
 • Yêu cầu: Windows® XP Professional x64 Edition
 • Tìm thêm: Creative Sound Blaster Audigy Audigy 2/4 series v02.09.0016 WinXP64
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.740

Gigabyte GA-6VM7-4E Creative CT5880 Driver 5.12.01.4113 Gigabyte GA-6VM7-4E Creative CT5880 Driver 5.12.01.4113

Gigabyte GA-6VM7-4E Creative CT5880 Driver 5.12.01.4113
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.452

Creative Sound Blaster X-Fi series Driver Creative Sound Blaster X-Fi series Driver 2.18

Creative Sound Blaster X-Fi series Driver
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.663

Creative Sound Blaster Audigy series Driver 2.18.0001 Creative Sound Blaster Audigy series Driver 2.18.0001

Creative Sound Blaster Audigy series Driver 2.18.0001
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.868
Xem thêm Card âm thanh