Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050

 • Đánh giá: (10 Đánh giá )
 • Phát hành: Dell
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 7,4 MB
 • Lượt xem: 20.374
 • Lượt tải: 22.925
 • Ngày phát hành: 07/01/2011
 • Ngày cập nhật: 07/01/2011
 • Yêu cầu: Windows XP

Giới thiệu

Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050

Creative Sound Blaster X-Fi series Driver Creative Sound Blaster X-Fi series Driver 2.18

Creative Sound Blaster X-Fi series Driver
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.662

Creative Sound Blaster Audigy LS/SE/Value/Live! 24-bit Driver 1.04.0077 WHQL Creative Sound Blaster Audigy LS/SE/Value/Live! 24-bit Driver 1.04.0077 WHQL

Creative Sound Blaster Audigy LS/SE/Value/Live! 24-bit Driver 1.04.0077 WHQL
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.565

Realtek High-Definition Audio Driver Realtek High-Definition Audio Driver R2.73

Realtek High-Definition Audio Driver
 • Đánh giá: 218
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 365.113

Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002 Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002

Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49.515

Creative Sound Blaster Audigy, Audigy 2/4 series v02.09.0016 WinXP64 Creative Sound Blaster Audigy, Audigy 2/4 series v02.09.0016 WinXP64

Creative Sound Blaster Audigy, Audigy 2/4 series v02.09.0016 WinXP64
 • Phát hành: Creative
 • Đây là phiên bản đã hoàn thiện của driver phù hợp với Sound Blaster Audigy®, Audigy 2 series, và Audigy 4 series. Chỉ hỗ trợ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
 • Windows
 • Dung lượng: 39,4 MB
 • Yêu cầu: Windows® XP Professional x64 Edition
 • Tìm thêm: Creative Sound Blaster Audigy Audigy 2/4 series v02.09.0016 WinXP64
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.740

Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050 Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050

Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12.01.4050
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.925

Realtek High Definition Audio Realtek High Definition Audio 2.72 Driver hỗ trợ âm thanh

Realtek High Definition Audio
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89.492

Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio Hỗ trợ cài đặt driver card âm thanh

Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.563

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers Realtek AC97 Audio Codecs Drivers 6305 Drive card âm thanh

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers
 • Đánh giá: 86
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 328.415
Xem thêm Card âm thanh