Norton PartitionMagic 8.0 Phân chia ổ đĩa cứng

 • Đánh giá: (47 Đánh giá )
 • Phát hành: Symantec
 • Version: 8.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 22,6 MB
 • Lượt xem: 186.969
 • Lượt tải: 172.995
 • Ngày phát hành: 09/01/2009
 • Ngày cập nhật: 22/03/2013
 • Yêu cầu: Windows NT/98/ME/2000/XP

Giới thiệu

PartitionMagic là một chương trình máy tính dùng để phân chia ổ đĩa cứng chính thức được làm bởi tập đoàn PowerQuest nhưng bây giờ thuộc quyền sở hữu của Symantec. Chương trình chạy trên hệ điều hành Microsoft Windows hoặc từ một đĩa CD-ROM khởi động được và cho phép tạo mới hoặc chỉnh sửa phân vùng. Phân vùng có sẵn có thể thay đổi kích thước mà không làm mất dữ liệu.

PartitionMagic có khả năng thay đổi kích thước phân vùng NTFS hoặc FAT (16 hoặc 32) mà không làm mất dữ liệu, và có khả năng sao chép hoặc di chuyển phân vùng, bao gồm cả các đĩa khác. Nó cũng có rất nhiều chức năng khác, bao gồm khả năng chuyển đổi giữa FAT16, FAT32 và NTFS, chỉnh sửa kích cỡ cluster của hệ thống file FAT16/32 và NTFS , nối các phân vùng FAT hoặc NTFS (tất cả đều không mất dữ liệu, chỉ có một số metadata của hệ thống file NTFS là bị mất khi chuyển sang FAT). Thêm vào đó, nó có một số giới hạn trong việc hỗ trợ các phân vùng ext2 và ext3.

Norton PartitionMagic

Tổng hợp

 

Vole Windows Expedition Vole Windows Expedition 3.11 Phần mềm quản lý tệp tin

Vole Windows Expedition
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

InDeep File List Maker InDeep File List Maker 1.2 Phần mềm tạo danh sách tập tin

InDeep File List Maker
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 597

FileBack PC 4.1 FileBack PC 4.1

FileBack PC 4.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.959

Stego PNG Stego PNG 11.01 Mã hóa và ẩn file ảnh

Stego PNG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 290

Secure it Easy Secure it Easy

Secure it Easy
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 282

Listary Listary

Listary
 • Phát hành: Listary
 • Listary sẽ giúp bạn xem một danh sách kết quả ngay khi bạn bắt đầu nhập các tập tin vào hệ thống. Nó kiểm soát các danh mục mặc định được sử dụng trong: Windows Explorer, Task Manager, Registry Editor, và các chương trình khác.
 • Windows
 • Dung lượng: 5,6 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/64-bit
 • Tìm thêm: Listary 3.20.535 kiểm soát tập tin kiểm soát fle
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 355

SFXWizard SFXWizard 4.12 Công cụ nén và giải nén file

SFXWizard
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 467

Backup Platinum Backup Platinum

Backup Platinum
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 352

Advanced File Worker Advanced File Worker 2.32 Công cụ quản lý file

Advanced File Worker
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.215

File Backup Watcher File Backup Watcher 3.0 Phần mềm sao lưu dữ liệu tự động

File Backup Watcher
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 483
Xem thêm Tiện ích khác