Công cụ lập kế hoạch theo tuần Template Công cụ lập kế hoạch theo tuần

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 50 KB
 • Lượt tải: 879
 • Ngày phát hành: 13/03/2013
 • Ngày cập nhật: 14/03/2013
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Giới thiệu

Quản lý thời gian của bạn dễ dàng hơn với mẫu tiện lợi này. Liệt kê từng dự án và theo dõi sự tiến triển của bạn thông qua các thanh dữ liệu. Bấm đúp vào một dự án cụ thể để xem hoặc nhập các nhiệm vụ liên quan. Mỗi công việc bạn hoàn thành sẽ đưa bạn đến gần hơn việc hoàn thành dự án của bạn.

Công cụ lập kế hoạch theo tuần

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Ứng dụng liên quan và thay thế

Phân tích phí hoạt động Phân tích phí hoạt động Template Phân tích phí hoạt động

Phân tích phí hoạt động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 113

Quản lý chi phí sản xuất Quản lý chi phí sản xuất Template Quản lý chi phí sản xuất

Quản lý chi phí sản xuất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 192

Thiệp mời sinh nhật Thiệp mời sinh nhật Template Thiệp mời sinh nhật

Thiệp mời sinh nhật
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.804

Bộ tạo sổ cái kế toán Bộ tạo sổ cái kế toán Template Bộ tạo sổ cái kế toán

Bộ tạo sổ cái kế toán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 279

Ngân sách chi phí cho trang web Ngân sách chi phí cho trang web Template Ngân sách chi phí cho trang web

Ngân sách chi phí cho trang web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72

Thiết kế phong cảnh có minh họa Thiết kế phong cảnh có minh họa Template Thiết kế phong cảnh có minh họa

Thiết kế phong cảnh có minh họa
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 361

Menu Menu Template Menu

Menu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 334

Ngân sách đơn giản Ngân sách đơn giản Template Ngân sách đơn giản

Ngân sách đơn giản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 125

Bảng chỉ dẫn sự kiện đại trà Bảng chỉ dẫn sự kiện đại trà Template Bảng chỉ dẫn sự kiện đại trà

Bảng chỉ dẫn sự kiện đại trà
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Lịch ảnh năm Chủ nhật - thứ Bảy năm 2014 Lịch ảnh năm Chủ nhật - thứ Bảy năm 2014 Template Lịch ảnh năm Chủ nhật - thứ Bảy năm 2014

Lịch ảnh năm Chủ nhật - thứ Bảy năm 2014
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 430
Xem thêm Mẫu Office