ConceptDraw MINDMAP 5 Professional 5 Hỗ trợ lên ý tưởng công việc

 • Đánh giá: (49 Đánh giá )
 • Phát hành: Computer Systems Odessa
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 27,3 MB
 • Lượt xem: 69.967
 • Lượt tải: 60.018
 • Ngày phát hành: 20/10/2008
 • Ngày cập nhật: 20/10/2008
 • Hạn định: 30 ngày
 • Yêu cầu: Windows XP

Giới thiệu

ConceptDraw Mindmap là trợ lý trong việc thảo luận, quyết định và lên kế hoạch, có khả năng giúp bạn trình bày thông tin cách đơn giản, trực quan bằng cách xây dựng theo dạng thư mục, hình ảnh cho các ý tưởng. Bạn có thể sử dụng ConceptDraw Mindmap để thiết kế sắp xếp các dòng sang kiến, ghi chú, kế hoạch công việc hoặc thuyết trình.

Tổng hợp

InfoTag Magic 1.0 InfoTag Magic 1.0

InfoTag Magic 1.0
 • Phát hành: ContextMagic com
 • InfoTag Magic là một chương trình rất hữu dụng vì nó có thể cung cấp thông tin thuộc tính của các tập tin thông qua những dòng chú thích nhỏ (còn gọi là tooltip) khi bạn rê chuột vào tập tin tương ứng.
 • Windows
 • Dung lượng: 153 KB
 • Yêu cầu: mọi Windows
 • Tìm thêm: tập tin chương trình mp3 âm thanh ContextMagic.com
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.020

Thế giới điện ảnh for Windows 8 Thế giới điện ảnh for Windows 8 Tạp chí Thế giới điện ảnh

Thế giới điện ảnh for Windows 8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

Kid-Key-Lock Kid-Key-Lock 1.6 Tiện ích khóa bàn phím và chuột

Kid-Key-Lock
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.725

EULAlyzer EULAlyzer 2.2 Phần mềm cảnh báo các ứng dụng nguy hiểm

EULAlyzer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.525

SONY Laptop to Hotspot Converter SONY Laptop to Hotspot Converter

SONY Laptop to Hotspot Converter
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 787

SoftKey Revealer SoftKey Revealer

SoftKey Revealer
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.486

sWeather sWeather 1.5 Xem thông tin thời tiết

sWeather
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 229

Digital Clock Gadget Digital Clock Gadget 1.1 Ứng dụng hiển thị thời gian

Digital Clock Gadget
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 337

All My Movies All My Movies

All My Movies
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.631

Fwink Fwink 1.0 Ứng dụng miễn phí chụp ảnh với Webcam

Fwink
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.227
Xem thêm Phần mềm khác