ConceptDraw MINDMAP 5 Professional 5 Hỗ trợ lên ý tưởng công việc

 • Đánh giá: (49 Đánh giá )
 • Phát hành: Computer Systems Odessa
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 27,3 MB
 • Lượt xem: 69.967
 • Lượt tải: 60.040
 • Ngày phát hành: 20/10/2008
 • Ngày cập nhật: 20/10/2008
 • Hạn định: 30 ngày
 • Yêu cầu: Windows XP

Giới thiệu

ConceptDraw Mindmap là trợ lý trong việc thảo luận, quyết định và lên kế hoạch, có khả năng giúp bạn trình bày thông tin cách đơn giản, trực quan bằng cách xây dựng theo dạng thư mục, hình ảnh cho các ý tưởng. Bạn có thể sử dụng ConceptDraw Mindmap để thiết kế sắp xếp các dòng sang kiến, ghi chú, kế hoạch công việc hoặc thuyết trình.

Tổng hợp

SiteScan XP SiteScan XP

SiteScan XP
 • Phát hành: ByteShift
 • SiteScan có thể sử dụng để thu thập thông tin toàn bộ trang web, báo cáo lỗi server, tìm các link bị hỏng và phân tích thời gian đáp ứng của trang.
 • Windows
 • Dung lượng: 2,6 MB
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server, Microsoft .NET Framework 1.1
 • Tìm thêm: SiteScan XP 1.3 phân tích website kiểm tra website analyze website
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 998

PDF2HTML PDF2HTML

PDF2HTML
 • Phát hành: GetPDF
 • PDF2HTML cho phép chuyển đổi tập tin PDF sang tập tin HTML...
 • Windows
 • Dung lượng: 832,9 KB
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server
 • Tìm thêm: PDF html chuyển đổi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 695

KillCopy KillCopy Sao chép dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả hơn

KillCopy
 • Phát hành: KillProg
 • Việc sử dụng các lệnh copy hoặc move đã được cung cấp sẵn trong Windows rất dễ gây cho người sử dụng những phiền toái như: Không có cơ chế copy resume khi máy đột ngột bị treo, tự động ngưng công việc copy nếu gặp file bị croup.
 • Windows
 • Dung lượng: 584 KB
 • Yêu cầu: Windows
 • Tìm thêm: KillCopy 2.85 copy file dữ liệu thư mục tập tin KillCopy Sao chép dữ liệu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.783

AniTuner 1.1 AniTuner 1.1

AniTuner 1.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.312

IMS Telephone On-Hold Player IMS Telephone On-Hold Player Trả lời điện thoại bằng máy tính

IMS Telephone On-Hold Player
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.768

iBetterCharge iBetterCharge 1.0 Theo dõi tình trạng pin iPhone, iPad

iBetterCharge
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53

BluetoothView BluetoothView 1.65 Tiện ích phát hiện các thiết bị Bluetooth xung quanh

BluetoothView
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.187

HS WinPerfect 6.18.1 HS WinPerfect 6.18.1

HS WinPerfect 6.18.1
 • Phát hành: Yenicag Bilisim
 • HS WinPerfect là một công cụ tối ưu hóa hệ thống Windows bằng việc dọn dẹp lại ổ đĩa và hệ thống registry, tối ưu hóa bộ nhớ máy, tăng tốc độ kết nối Internet, cải thiện cách sử dụng CPU, quản lý sự bảo mật và gỡ bỏ những phần mềm không cần thiết.
 • Windows
 • Dung lượng: 4,6 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista
 • Tìm thêm: tối ưu hóa hệ thống Windows ổ đĩa registry Internet CPU quản lý
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.676

Personnel Organizer Pro Personnel Organizer Pro

Personnel Organizer Pro
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 142
Xem thêm Phần mềm khác