Cambridge Advanced Learner's Windows 3.1

 • Đánh giá: (20 Đánh giá )
 • Phát hành: Mobile Systems
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 14,2 MB
 • Lượt xem: 15.783
 • Lượt tải: 8.645
 • Ngày phát hành: 02/11/2007
 • Ngày cập nhật: 12/01/2008
 • Hạn định: 29 ngày
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista

Giới thiệu

Một bản cập nhật đầy đủ của Cambridge Advanced Learner's Dictionary, với những từ vựng mới nhất (ví dụ sex up, speed-dating, whiteboard), với những box 'mini-collocation', và cung cấp tần số xuất hiện để làm nổi bật những từ quan trọng cho việc học...

Typing Trainer Typing Trainer 7.01 Phần mềm cải thiện khả năng đánh máy

Typing Trainer
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.811

RedCrab RedCrab

RedCrab
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.296

logology logology

logology
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.990

PL Table PL Table

PL Table
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.083

Keyboard Smash Keyboard Smash

Keyboard Smash
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.051

MultiTranse 6.3.1 Beta MultiTranse 6.3.1 Beta

MultiTranse 6.3.1 Beta
 • Phát hành: Tialsoft software
 • MultiTranse giúp bạn chuyển đổi mọi từ của bạn ra nhiều tiếng nước ngoài hay dịch 1 văn bản. Nó dùng nguồn tư liệu phong phú có trên mạng chuyển dịch qua lại từ Tiếng Anh, Hoa,Pháp, Hà Lan, Hy Lạp, Đức, Tây Ban Nha, Ả Rập, Ý, Bồ Đào Nha, Nga, Hàn , Nhật.
 • Windows
 • Dung lượng: 2,7 MB
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
 • Tìm thêm: chuyển đổi ngôn ngữ văn bản dịch ngôn ngữ Hoa Pháp Tialsoft software
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.544

Fast Text To Mp3 Fast Text To Mp3

Fast Text To Mp3
 • Phát hành: Yarrowsoft
 • Để luyện nghe tiếng anh bằng qua các văn bản do bạn soạn thảo hoặc sưu tập, phương pháp hữu hiệu nhất là chuyển đổi các văn bản đó ra định dạng âm thanh...
 • Windows
 • Dung lượng: 740 KB
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server
 • Tìm thêm: Fast Text To Mp3 chuyển đổi văn bản sang âm thanh
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.687

Alphabet Fun Alphabet Fun Học bảng chữ cái tiếng Anh

Alphabet Fun
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.139

School Calendar for Workgroup School Calendar for Workgroup

School Calendar for Workgroup
 • Phát hành: OrgBusiness Software
 • School Calendar là lịch dành cho giáo viên, học sinh từ trung học tới đại học, cho phép họ theo dõi lịch học các môn học và những việc phải làm, sắp xếp việc học hành hiệu quả hơn.
 • Windows
 • Dung lượng: 31 MB
 • Yêu cầu: Windows Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7
 • Tìm thêm: School Calendar for Workgroup 2.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 893

NDT English Test NDT English Test 1.0 Phần mềm trắc nghiệm tiếng Anh

NDT English Test
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.281
Xem thêm Hỗ trợ học tập