Cambridge Advanced Learner's Dictionary

 • Đánh giá: (50 Đánh giá )
 • Phát hành: Mobile Systems Inc
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 14,2 MB
 • Lượt xem: 26.265
 • Lượt tải: 24.359
 • Ngày phát hành: 02/12/2007
 • Ngày cập nhật: 05/08/2010
 • Yêu cầu: mọi Windows

Giới thiệu

Với những người thường xuyên tra cứu từ vựng tiếng Anh, thì một bộ từ điển tiếng Anh là khá cần thiết. Trong số các bộ từ điển hiện nay, thì Cambridge Advanced Learners Dictionary (CALD) là một trong những bộ từ điển đồ sộ và được nhiều người sử dụng. Đây là một bộ từ điển rất nổi tiếng của Cambridge mà “dân” chuyên Anh hay sử dụng.

GoldenDict GoldenDict

GoldenDict
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.877

2011 Keyboard Calendar 2011 Keyboard Calendar

2011 Keyboard Calendar
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.758

Transmiti Transmiti 1.73 Phần mềm dịch văn bản

Transmiti
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.506

2011 Yearly View Calendar 2011 Yearly View Calendar

2011 Yearly View Calendar
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.040

2011 Calendar Slicers 2011 Calendar Slicers

2011 Calendar Slicers
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.655

ABBYY Lingvo 12 English-Russian ABBYY Lingvo 12 English-Russian

ABBYY Lingvo 12 English-Russian
 • Phát hành: ABBYY
 • Phần mềm ABBYY Lingvo Dictionary là một trong những ứng dụng từ điển tra từ phồ biến nhất thế giới hiện nay với vốn từ vựng khổng lồ, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ...
 • Windows
 • Dung lượng: 363 MB
 • Yêu cầu: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 98,
 • Tìm thêm: từ điển tiện ích tra từ đa ngôn ngữ abbyy từ điển
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.457

2011 New for Word 2011 New for Word

2011 New for Word
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.610

Calender 2011 Calender 2011

Calender 2011
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.465

FindReplaceExcel FindReplaceExcel

FindReplaceExcel
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.085

2011 Calendar 2011 Calendar

2011 Calendar
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.438
Xem thêm Phần mềm tra cứu