Sudoku for Blackberry

 • Đánh giá: (2 Đánh giá )
 • Phát hành: Spice
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 347 KB
 • Lượt xem: 1.411
 • Lượt tải: 1.487
 • Ngày phát hành: 05/08/2011
 • Ngày cập nhật: 05/08/2011
 • Yêu cầu: Blackberry 4.2.0 or higher

Giới thiệu

Sudoku for Blackberry là một game trí tuệ được rất nhiều người yêu thích. Nhiệm vụ của bạn là phải điền số từ 1 đến 9 vào các ô mà vẫn đảm bảo rằng không trùng lặp số theo hàng ngang, hàng dọc cũng như nhóm 9 ô.

Có 3 mức độ chơi là:

+ Eassy

+ Normal

+ Hard

Sudoku for Blackberry

Tuyết Mai (Theo Appworld Blackberry)

Snakes Classic For BlackBerry Snakes Classic For BlackBerry

Snakes Classic For BlackBerry
 • Phát hành: AFBB
 • Snakes Classic là trò chơi rắn cổ điển với 3 lựa chọn tốc độ. Bạn di chuyển để ăn các khối, chú ý không được để chạm vào thân rắn. Phát triển cho rắn càng dài thì điểm số của bạn càng cao.
 • BlackBerry
 • Dung lượng: 133 MB
 • Yêu cầu: Blackberry 4.6.0 or higher
 • Tìm thêm: Snakes Classic 1.2.0 Snakes Classic For BlackBerry Snake Snakes trò chơi rắn
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 559

WordSearch Free For Blackberry WordSearch Free For Blackberry

WordSearch Free For Blackberry
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 379

Angry Birds Go for BlackBerry Angry Birds Go for BlackBerry 1.0 Game những chú chim nổi giận đua xe trên BlackBerry

Angry Birds Go for BlackBerry
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 302

Durak for BlackBerry Durak for BlackBerry Game giải trí cho BlackBerry

Durak for BlackBerry
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 258

Bubble Breaker Free for BlackBerry Bubble Breaker Free for BlackBerry Game bắn bóng trên BlackBerry

Bubble Breaker Free for BlackBerry
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.016

Green Snake Free For Blackberry Green Snake Free For Blackberry

Green Snake Free For Blackberry
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 631

Space Jewels Free For Blackberry Space Jewels Free For Blackberry

Space Jewels Free For Blackberry
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 653

Bank Robber For Blackberry Bank Robber For Blackberry

Bank Robber For Blackberry
 • Phát hành: Lunagames
 • Bank Robber là trò chơi cướp nhà băng. Nhà băng được bảo vệ bởi một nhân viên đang buồn ngủ, nhiệm vụ của bạn là tấn công vào và cướp những thỏi vàng trong vòng 60 giây.
 • BlackBerry
 • Dung lượng: 331 KB
 • Yêu cầu: Blackberry 4.3.0 or higher
 • Tìm thêm: Bank Robber 1.0.3 Bank Robber For Blackberry cướp nhà băng
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 403

Dice Strategy for BlackBerry Dice Strategy for BlackBerry Game trí tuệ cho BlackBerry

Dice Strategy for BlackBerry
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 286

Amazing Pool for BlackBerry Amazing Pool for BlackBerry Chơi bi-a trên BlackBerry

Amazing Pool for BlackBerry
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 970
Xem thêm Game - Trò chơi