Batch XLSX To XLS Converter

 • Đánh giá: (6 Đánh giá )
 • Phát hành: Batchwork Software
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,5 MB
 • Lượt xem: 33.395
 • Lượt tải: 32.438
 • Ngày phát hành: 01/05/2011
 • Ngày cập nhật: 05/01/2011
 • Hạn định: 7 ngày
 • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/7

Giới thiệu

Batch XLSX To XLS Converter là một ứng dụng hữu ích cho phép người dùng chuyển đổi các tập tin từ Excel 2003 đến Excel 2007.

Batch XLS và XLSX Converter có một giao diện thân thiện, sử dụng rất dễ dàng. Nó hỗ trợ công cụ chuyển đổi Multi-Thread, vì vậy, bạn có thể kiểm soát các hoạt động chuyển đổi rất dễ dàng, bạn có thể ngừng, tạm dừng và tiếp tục chuyển đổi trong thời gian bất kỳ.

Bạn có thể lưu công việc chuyển đổi của bạn trong một tập tin project (-xls2xls.) để sử dụng cho những lần sau. Bạn có thể chạy hàng loạt project xls2xls trong Microsoft Windows Explorer hoặc dòng lệnh trực tiếp.

 

Một số tính năng chính:

 • Chuyển đổi Excel XLS (Excel 2003) đến XLSX (Excel 2007 định dạng OOXML) và XLSX đến XLS một cách dễ dàng.
 • Chuyển đổi XLSX đến XLS và XLS đến XLSX với giao diện đồ họa có hỗ trợ chức năng tìm kiếm mạnh mẽ.
 • Hỗ trợ chuyển đổi một file xls/ xlsx.
 • Hỗ trợ chuyển đổi file xls/xlsx trong một thư mục.

Silent Copy 10 Silent Copy 10

Silent Copy 10
 • Phát hành: Enplase Research
 • Một trong những hạn chế của Windows đó là khi sao chép nhiều thư mục hay file mà có kích thước lớn (chẳng hạn như các file nhạc, phim) thì nó sẽ làm chậm hệ thống
 • Windows
 • Dung lượng: 1,1 MB
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista
 • Tìm thêm: Silent Copy giải pháp sao chép chậm hệ thống
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.253

File Bucket File Bucket

File Bucket
 • Phát hành: Skwire Empire
 • Bạn có thể download hình ảnh, nhạc, phim ảnh và mọi thứ từ internet, nhưng lưu nó trong các địa điểm khác nhau. Bất cứ khi nào bạn muốn tổ chức và sắp xếp những tập tin này, quá trình tự phân loại và sao chép nó vào thư mục tương ứng là một nhiệm vụ khó k
 • Windows
 • Dung lượng: 1,1 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/NT
 • Tìm thêm: File Bucket 1.1.0 Build 1 Sao chép tập tin di chuyển tập tin xóa tập tin
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 521

SyncSharp 0.9 SyncSharp 0.9

SyncSharp 0.9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 809

TIFF Combiner TIFF Combiner

TIFF Combiner
 • Phát hành: PDF-TIFF-Tools
 • TIFF Combiner là một ứng dụng mạnh mẽ để kết hợp các tập tin TIFF một hoặc nhiều trang vào một tập tin TIFF nhiều trang.Bạn chỉ cần chọn tất cả các tập tin TIFF của bạn mà bạn muốn kết hợp, bạn có thể thay đổi thứ tự của các tập tin và nhấp vào nút kết hợ
 • Windows
 • Dung lượng: 2,3 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/Vista64/7/7x64
 • Tìm thêm: TIFF Combiner 1.0 kết hợp tệp tin TIFF
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 309

LookDisk LookDisk 5.6 Tìm kiếm file dữ liệu dạng nén

LookDisk
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 680

Simple Data Backup Simple Data Backup Backup dữ liệu mục tiêu với tính năng Shortcut trên desktop

Simple Data Backup
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.052

GF Split & Merge GF Split & Merge

GF Split & Merge
 • Phát hành: GF Software
 • GF Split & Merge là một ứng dụng nhẹ, giúp bạn quản lý các tập tin của mình một cách dễ dàng. Bạn sẽ có thể dễ dàng tách các tập tin ra và sau đó kết hợp các tài liệu trong một vài cú nhấp chuột.
 • Windows
 • Dung lượng: 910 KB
 • Yêu cầu: Tất cả Windows
 • Tìm thêm: GF Split & Merge GF Split & Merge 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 321

FindYourFiles Network Basic FindYourFiles Network Basic Phần mềm quản lý tài liệu

FindYourFiles Network Basic
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 313

Atomic ZIP Password Recovery Atomic ZIP Password Recovery

Atomic ZIP Password Recovery
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 872

Index Files Search Words Index Files Search Words

Index Files Search Words
 • Phát hành: Hermetic Systems
 • Phần mềm này được dùng để đánh chỉ số - và sau đó tìm kiếm nhanh chóng – các file dữ liệu, file HTML, file XML hoặc các loại file phổ biến trong các folder và các folder phụ trên một ổ cứng, CD-ROM, bộ nhớ gắn ngoài.
 • Windows
 • Dung lượng: 2,1 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT
 • Tìm thêm: Index Files Search Words 6.75
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 422
Xem thêm Tiện ích khác