Batch XLSX To XLS Converter

 • Đánh giá: (6 Đánh giá )
 • Phát hành: Batchwork Software
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1,5 MB
 • Lượt xem: 33.395
 • Lượt tải: 32.434
 • Ngày phát hành: 01/05/2011
 • Ngày cập nhật: 05/01/2011
 • Hạn định: 7 ngày
 • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/7

Giới thiệu

Batch XLSX To XLS Converter là một ứng dụng hữu ích cho phép người dùng chuyển đổi các tập tin từ Excel 2003 đến Excel 2007.

Batch XLS và XLSX Converter có một giao diện thân thiện, sử dụng rất dễ dàng. Nó hỗ trợ công cụ chuyển đổi Multi-Thread, vì vậy, bạn có thể kiểm soát các hoạt động chuyển đổi rất dễ dàng, bạn có thể ngừng, tạm dừng và tiếp tục chuyển đổi trong thời gian bất kỳ.

Bạn có thể lưu công việc chuyển đổi của bạn trong một tập tin project (-xls2xls.) để sử dụng cho những lần sau. Bạn có thể chạy hàng loạt project xls2xls trong Microsoft Windows Explorer hoặc dòng lệnh trực tiếp.

 

Một số tính năng chính:

 • Chuyển đổi Excel XLS (Excel 2003) đến XLSX (Excel 2007 định dạng OOXML) và XLSX đến XLS một cách dễ dàng.
 • Chuyển đổi XLSX đến XLS và XLS đến XLSX với giao diện đồ họa có hỗ trợ chức năng tìm kiếm mạnh mẽ.
 • Hỗ trợ chuyển đổi một file xls/ xlsx.
 • Hỗ trợ chuyển đổi file xls/xlsx trong một thư mục.

Sprintbit File Manager Sprintbit File Manager

Sprintbit File Manager
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 257

Bulk Rename Utility 2.7.1.1 Bulk Rename Utility 2.7.1.1

Bulk Rename Utility 2.7.1.1
 • Phát hành: Jim Willsher
 • Bulk Rename Utility là một tiện ích cho phép bạn dễ dàng sửa tên một lúc nhiều file và thư mục, dựa vào các tiêu chuẩn bạn đặt ra. Ví dụ như bạn có phần đuôi là “2002” cho tất cả các file của bạn, nay muốn đổi nó thành “2003”, chương trình sẽ giúp bạn như
 • Windows
 • Dung lượng: 957 KB
 • Yêu cầu: Windows NT/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008
 • Tìm thêm: Bulk Rename Utility Jim Willsher Rename Utility đổi tên file thư mục
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.722

PowerArchiver 2010 11.61.08 PowerArchiver 2010 11.61.08

PowerArchiver 2010 11.61.08
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.149

Convert Image to Psd Gif Jpeg Convert Image to Psd Gif Jpeg

Convert Image to Psd Gif Jpeg
 • Phát hành: Convert PDF to Word
 • Chỉ cần định dạng ảnh được hỗ trợ bởi chế độ Preview (xem trước), Convert Image to Psd Gif Jpeg có thể chuyển đổi chúng sang bất kì định dạng file ảnh nào, bao gồm Jpg, Bmp, Gif, Tif, Tga, Rel, Png, Emf, Wmf và Psd.
 • Windows
 • Dung lượng: 9,9 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista/7
 • Tìm thêm: Convert Image to Psd Gif Jpeg chuyển đổi định dạng ảnh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 497

CoffeeZip CoffeeZip 3.5 Phần mềm nén và giải nén tệp

CoffeeZip
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 159

PilotEdit Lite PilotEdit Lite 7.0 Trình chỉnh sửa file đơn giản

PilotEdit Lite
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 399

ReplaceMagic Bundle Professional ReplaceMagic Bundle Professional

ReplaceMagic Bundle Professional
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 255

MS Excel File Properties Changer MS Excel File Properties Changer 3.16 Thay đổi thuộc tính tập tin MS Excel

MS Excel File Properties Changer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

PdfEdit995 PdfEdit995

PdfEdit995
 • Phát hành: pdf995
 • PdfEdit995 là một phần của bộ ứng dụng Pdf995 Suite. Là một nhóm, chúng cung cấp giải pháp toàn diện dành cho dữ liệu của bạn, cung cấp cách sử dụng dễ dàng, định dạng linh hoạt và bảo mật theo chuẩn...
 • Windows
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT
 • Tìm thêm: PdfEdit995 9.7 tạo file PDF hiển thị dữ liệu kết hợp các file
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 681
Xem thêm Tiện ích khác