Bảng điểm Template Bảng điểm

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 72 KB
 • Lượt tải: 191
 • Ngày phát hành: 19/07/2013
 • Ngày cập nhật: 19/07/2013
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Giới thiệu

Giáo viên cần chỉ đơn giản là thêm tên sinh viên, bài tập và điểm số để bắt đầu theo dõi. Excel sẽ tính toán tổng số điểm, tỷ lệ phần trăm cho bạn. Mẫu này có chứa macro, xác nhận bởi Microsoft. Để cho các mẫu hoạt động hoàn toàn, kích Enable Macros khi được tải về.

Bảng điểm

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Vé số Vé số Template Vé số

Vé số
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 123

Hóa đơn kinh doanh Hóa đơn kinh doanh Template Hóa đơn kinh doanh

Hóa đơn kinh doanh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 262

Ngân sách hàng tháng cho sinh viên Ngân sách hàng tháng cho sinh viên Template Ngân sách hàng tháng cho sinh viên

Ngân sách hàng tháng cho sinh viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

Lập kế hoạch tắm cho bé Lập kế hoạch tắm cho bé Template Lập kế hoạch tắm cho bé

Lập kế hoạch tắm cho bé
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Lịch hẹn hàng ngày Lịch hẹn hàng ngày Template Lịch hẹn hàng ngày

Lịch hẹn hàng ngày
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 162

Sổ điểm Sổ điểm Template mẫu sổ điểm

Sổ điểm
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 126

Lịch ảnh năm Chủ nhật - thứ Bảy năm 2014 Lịch ảnh năm Chủ nhật - thứ Bảy năm 2014 Template Lịch ảnh năm Chủ nhật - thứ Bảy năm 2014

Lịch ảnh năm Chủ nhật - thứ Bảy năm 2014
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 428

Tính toán doanh số bán hàng Tính toán doanh số bán hàng Template Tính toán doanh số bán hàng

Tính toán doanh số bán hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 177

Báo cáo phương sai Báo cáo phương sai Template Báo cáo phương sai

Báo cáo phương sai
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Báo cáo bán hàng hàng ngày Báo cáo bán hàng hàng ngày Template Báo cáo bán hàng hàng ngày

Báo cáo bán hàng hàng ngày
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.913
Xem thêm Mẫu Office