Bảng điểm Template Bảng điểm

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 72 KB
 • Lượt tải: 192
 • Ngày phát hành: 19/07/2013
 • Ngày cập nhật: 19/07/2013
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Giới thiệu

Giáo viên cần chỉ đơn giản là thêm tên sinh viên, bài tập và điểm số để bắt đầu theo dõi. Excel sẽ tính toán tổng số điểm, tỷ lệ phần trăm cho bạn. Mẫu này có chứa macro, xác nhận bởi Microsoft. Để cho các mẫu hoạt động hoàn toàn, kích Enable Macros khi được tải về.

Bảng điểm

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Kế hoạch làm việc vặt hàng tuần Kế hoạch làm việc vặt hàng tuần Template kế hoạch làm việc vặt hàng tuần

Kế hoạch làm việc vặt hàng tuần
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 436

Dự báo doanh thu Dự báo doanh thu Template Dự báo doanh thu

Dự báo doanh thu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 210

Báo cáo phương sai Báo cáo phương sai Template Báo cáo phương sai

Báo cáo phương sai
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Báo cáo tiền mặt Báo cáo tiền mặt Template Báo cáo tiền mặt

Báo cáo tiền mặt
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Lịch sử tín dụng của khách hàng Lịch sử tín dụng của khách hàng Template Lịch sử tín dụng của khách hàng

Lịch sử tín dụng của khách hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Lịch bài tập hàng tuần (đen trắng) Lịch bài tập hàng tuần (đen trắng) Template lịch bài tập hàng tuần

Lịch bài tập hàng tuần (đen trắng)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Template Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 535

Công cụ theo dõi tiền tệ cá nhân Công cụ theo dõi tiền tệ cá nhân Template Công cụ theo dõi tiền tệ cá nhân

Công cụ theo dõi tiền tệ cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109

Thư xin việc Thư xin việc Template thư xin việc cho word 2013

Thư xin việc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.541

Mẫu thiệp cảm ơn Mẫu thiệp cảm ơn Template thiệp cảm ơn

Mẫu thiệp cảm ơn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 175
Xem thêm Mẫu Office