Ardamax Keylogger

 • Đánh giá: (54 Đánh giá )
 • Phát hành: Ardamax Software
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1 MB
 • Lượt xem: 74.687
 • Lượt tải: 55.300
 • Ngày phát hành: 02/04/2011
 • Ngày cập nhật: 02/04/2011
 • Hạn định: 7 ngày
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003 Server/Vista

Giới thiệu

Ardamax Keylogger là một chương trình nhỏ, dễ sử dụng và “trên cả tuyệt vời” trong việc theo dõi, báo cáo lại mọi hoạt động diễn ra trên máy tính của bạn. Rất đáng tin cậy để bạn giao quyền theo dõi, giám sát việc sử dụng máy tính mỗi khi bạn rời xa máy hay vắng nhà.

Ardamax Keylogger báo cáo rõ bạn đã gõ chữ in hay chữ thường, các phím tắt, phím cách, đã vào những trang web nào, đã gửi e-mail với nội dung gì, cho ai…

Bạn có thể biết cả việc sử dụng máy tính của bạn ở những ngày trước đó. Nếu bạn đang xa nhà, nó có thể tự động gửi bản báo cáo qua e-mail cho bạn nếu như bạn đã cho nó biết địa chỉ e-mail cần gửi đến.

Khuyến cáo: Đây là một chương trình keylog nên có thể chương trình diệt virus của bạn sẽ cảnh báo hoặc sẽ xóa bỏ ngay.

Theo tech24

WordPerfect Password Recovery WordPerfect Password Recovery Khôi phục mật khẩu tài liệu WordPerfect

WordPerfect Password Recovery
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 180

KeyDb 1.2 KeyDb 1.2

KeyDb 1.2
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.802

Calc Password Recovery Calc Password Recovery Khôi phục mật khẩu spreadsheets OpenOffice.org Calc

Calc Password Recovery
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 451

BestCrypt Volume Encryption BestCrypt Volume Encryption Mã hóa dữ liệu trên mọi thiết bị

BestCrypt Volume Encryption
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.756

SafeGuard Easy SafeGuard Easy

SafeGuard Easy
 • Phát hành: Sophos
 • Mất hoặc bị trộm máy tính xách tay và máy tính để bàn là nguyên nhân chính gây ra việc thất thoát dữ liệu. SafeGuard Easy sẽ giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng trên máy tính xách tay và máy tính để bàn với mã hóa toàn bộ ổ đĩa đối với các ổ cứng cắm ngoài...
 • Windows
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
 • Tìm thêm: SafeGuard Easy mã hóa ổ đĩa bảo vệ dữ liệu Quản lý mã hóa
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 348

Norton 360 4.0 Norton 360 4.0 Bảo mật và quản lý máy tính toàn diện

Norton 360 4.0
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.552

Systools Securase Systools Securase

Systools Securase
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 254

1AVMonitor 1AVMonitor 1.8 Giám sát toàn diện từ video

1AVMonitor
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 252

Password Commander Pro 2.9.3 Password Commander Pro 2.9.3

Password Commander Pro 2.9.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.238

Random Password Generator Random Password Generator 1.3 Phần mềm tạo mật khẩu

Random Password Generator
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.378
Xem thêm Bảo mật