Ardamax Keylogger

 • Đánh giá: (54 Đánh giá )
 • Phát hành: Ardamax Software
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 1 MB
 • Lượt xem: 74.687
 • Lượt tải: 55.269
 • Ngày phát hành: 02/04/2011
 • Ngày cập nhật: 02/04/2011
 • Hạn định: 7 ngày
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003 Server/Vista

Giới thiệu

Ardamax Keylogger là một chương trình nhỏ, dễ sử dụng và “trên cả tuyệt vời” trong việc theo dõi, báo cáo lại mọi hoạt động diễn ra trên máy tính của bạn. Rất đáng tin cậy để bạn giao quyền theo dõi, giám sát việc sử dụng máy tính mỗi khi bạn rời xa máy hay vắng nhà.

Ardamax Keylogger báo cáo rõ bạn đã gõ chữ in hay chữ thường, các phím tắt, phím cách, đã vào những trang web nào, đã gửi e-mail với nội dung gì, cho ai…

Bạn có thể biết cả việc sử dụng máy tính của bạn ở những ngày trước đó. Nếu bạn đang xa nhà, nó có thể tự động gửi bản báo cáo qua e-mail cho bạn nếu như bạn đã cho nó biết địa chỉ e-mail cần gửi đến.

Khuyến cáo: Đây là một chương trình keylog nên có thể chương trình diệt virus của bạn sẽ cảnh báo hoặc sẽ xóa bỏ ngay.

Theo tech24

History Kill Shot 3.72 History Kill Shot 3.72

History Kill Shot 3.72
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.129

VBA Password Bypasser VBA Password Bypasser Loại bỏ mật khẩu VBA project

VBA Password Bypasser
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 763

Google Mail Password Recovery Google Mail Password Recovery

Google Mail Password Recovery
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 516

Reactive AIM Password Recovery Reactive AIM Password Recovery Khôi phục mật khẩu AIM

Reactive AIM Password Recovery
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 454

Kaspersky ONE Kaspersky ONE Bảo mật cho nhiều thiết bị khác nhau

Kaspersky ONE
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 627

Outpost Security Suite Pro Outpost Security Suite Pro 8.0 Giải pháp bảo vệ máy tính mạnh mẽ

Outpost Security Suite Pro
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.422

KH Blocker KH Blocker Bảo vệ máy tính trước mã nguồn độc

KH Blocker
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.084

K7 SecureWeb K7 SecureWeb 1.0 Đảm bảo giao dịch trực tuyến an toàn

K7 SecureWeb
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

AvierSoft NexSpy Home Edition AvierSoft NexSpy Home Edition 2.0 Công cụ giám sát hoạt động máy tính

AvierSoft NexSpy Home Edition
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Windows Eraser Windows Eraser

Windows Eraser
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 294
Xem thêm Bảo mật