Tỷ giá Online+ for Android 1.0 Chuyển đổi ngoại tệ trực tuyến

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Vietgamedev
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 200 KB
 • Lượt tải: 106
 • Ngày phát hành: 03/01/2013
 • Ngày cập nhật: 03/01/2013
 • Yêu cầu: Android 2.3.3 trở lên

Giới thiệu

Là ứng dụng tra cứu và chuyển đổi ngoại tệ trực tuyến với gần 74 loại tiền tệ phổ biến được cập nhật mỗi ngày.

Một số tính năng của ứng dụng:

 • Được tích hợp sẵn bàn phím giúp bạn thao tác nhanh hơn.
 • Chức năng tìm kiếm nhanh.
 • Hỗ trợ các thiết bị chạy Android 2.3.3 trở lên.
 • Chạy tốt trên màn hình từ 3 đến 5 inch.
 • Yêu cầu kết nối Internet.
Tỷ giá Online+ for Android Tỷ giá Online+ for Android Tỷ giá Online+ for Android

Maestro Clock Widget For Android Maestro Clock Widget For Android Widget đồng hồ tuyệt đẹp

Maestro Clock Widget For Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 980

Magic Text For Android Magic Text For Android

Magic Text For Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 290

Convert To PDF Lite for Android Convert To PDF Lite for Android Chuyển đổi hình ảnh sang PDF

Convert To PDF Lite for Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 623

SMS to Text for Android SMS to Text for Android Chuyển đổi SMS sang văn bản

SMS to Text for Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 474

MobOnTop for Android MobOnTop for Android 1.102 Quản lý ứng dụng trên Android

MobOnTop for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Zupi for Android Zupi for Android 1.0 Ứng dụng tìm địa điểm

Zupi for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

Quản lý môn học for Android Quản lý môn học for Android 1.0 Ứng dụng quản lý các môn học

Quản lý môn học for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

GO Note Widget for Android GO Note Widget for Android

GO Note Widget for Android
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.114

Easy WiFi Tethering for Android Easy WiFi Tethering for Android Truy cập Wifi nhanh chóng và dễ dàng

Easy WiFi Tethering for Android
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.049
Xem thêm Ứng dụng khác