Smart Compass for Android 1.5.6 Ứng dụng la bàn trên điện thoại Android

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Version: 1.5.6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Lượt xem: 10.996
 • Lượt tải: 68.794
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Android 2.2 and up

Giới thiệu

Smart Compass for Android là ứng dụng la bàn sử dụng rất dễ dàng và chính xác, ứng dụng này là một trong những 3 series các công cụ thông minh.

Tính năng trong phiên bản mới Smart Compass:

 • Đã sửa lỗi vị trí đặt máy dọc hay ngang, bởi vậy dù bạn có đặt máy dọc hay ngang cũng cho kết quả hoàn toàn chính xác.
 • Tiêu điểm camera được sử dụng thực tế.
 • Hiển thị các giá trị từ trường.

Độ chính xác la bàn phụ thuộc vào độ chính xác thiết bị của bạn. Nếu la bàn cho kết quả không chính xác tức là bạn hãy kiểm tra lại giá trị từ trường và đặt lại cảm biến cho điện thoại, hoặc thiết bị của mình.

Phiên bản Pro có các tính năng bổ sung:

 • Hỗ trợ GPS và tin nhắn SMS
 • Thêm bộ điều khiển tốc độ cảm biến
 • Thêm tính năng dò kim loại
 • Phối hợp nhiều loại khác nhau
 • Không yêu cầu có Internet.

Smart Compass for AndroidSmart Compass for Android

Phương Lan

Maps for Android Maps for Android Xem bản đồ trên điện thoại Android

Maps for Android
 • Đánh giá: 290
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70.603

Google Earth cho Android Google Earth cho Android Công cụ tìm địa điểm trên Android

Google Earth cho Android
 • Đánh giá: 89
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.767

Find Places Near Me cho Android Find Places Near Me cho Android Tìm kiếm các địa điểm gần bạn nhất

Find Places Near Me cho Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.736

Glympse cho Android Glympse cho Android Chia sẻ địa điểm qua Android

Glympse cho Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 523

Compass PRO for Android Compass PRO for Android 5.9 Chiếc la bàn hữu ích

Compass PRO for Android
 • Đánh giá: 130
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.288

Sygic: GPS Navigation for Android Sygic: GPS Navigation for Android 13.4 Ứng dụng GPS miễn phí trên điện thoại Android

Sygic: GPS Navigation for Android
 • Đánh giá: 44
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.598

Wisepilot - GPS Navigator for Android Wisepilot - GPS Navigator for Android Ứng dụng GPS miễn phí trên điện thoại Android

Wisepilot - GPS Navigator for Android
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.874

GPS Essentials cho Android GPS Essentials cho Android Ứng dụng GPS miễn phí

GPS Essentials cho Android
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.755

3D Compass for Android 3D Compass for Android 3.0 Xem la bàn dưới dạng 3D

3D Compass for Android
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.158

Norton Anti-Theft Plugin cho Android Norton Anti-Theft Plugin cho Android 1.5 Khóa và định vị vị trí điện thoại

Norton Anti-Theft Plugin cho Android
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.046
Xem thêm Bản đồ - Định vị