Smart Compass for Android 1.5.6 Ứng dụng la bàn trên điện thoại Android

 • Đánh giá: (351 Đánh giá )
 • Phát hành: Smart Tools
 • Version: 1.5.6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Lượt xem: 10.996
 • Lượt tải: 51.844
 • Ngày phát hành: 13/01/2014
 • Ngày cập nhật: 13/03/2014
 • Yêu cầu: Android 2.2 and up

Giới thiệu

Smart Compass for Android là ứng dụng la bàn sử dụng rất dễ dàng và chính xác, ứng dụng này là một trong những 3 series các công cụ thông minh.

Tính năng trong phiên bản mới Smart Compass:

 • Đã sửa lỗi vị trí đặt máy dọc hay ngang, bởi vậy dù bạn có đặt máy dọc hay ngang cũng cho kết quả hoàn toàn chính xác.
 • Tiêu điểm camera được sử dụng thực tế.
 • Hiển thị các giá trị từ trường.

Độ chính xác la bàn phụ thuộc vào độ chính xác thiết bị của bạn. Nếu la bàn cho kết quả không chính xác tức là bạn hãy kiểm tra lại giá trị từ trường và đặt lại cảm biến cho điện thoại, hoặc thiết bị của mình.

Phiên bản Pro có các tính năng bổ sung:

 • Hỗ trợ GPS và tin nhắn SMS
 • Thêm bộ điều khiển tốc độ cảm biến
 • Thêm tính năng dò kim loại
 • Phối hợp nhiều loại khác nhau
 • Không yêu cầu có Internet.

Smart Compass for AndroidSmart Compass for Android

Phương Lan

La bàn số for Android La bàn số for Android 1.1 Ứng dụng định hướng la bàn

La bàn số for Android
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.714

Navigate 6 for Android Navigate 6 for Android 5.13 Điều hướng lái xe bằng bản đồ trên Android

Navigate 6 for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 98

TiFamily for Android TiFamily for Android 1.0 Kết nối các thành viên trong gia đình trên Android

TiFamily for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Sygic: GPS Navigation for Android Sygic: GPS Navigation for Android 13.4 Ứng dụng GPS miễn phí trên điện thoại Android

Sygic: GPS Navigation for Android
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.911

Maps With Me for Android Maps With Me for Android 2.6 Bản đồ offline trên Android

Maps With Me for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79

OpenSignal for Android OpenSignal for Android Lập bản đồ phát sóng mạng trên Android

OpenSignal for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 257

Droid Manager for Android Droid Manager for Android 1.2 Định vị thiết bị Android dễ dàng hơn

Droid Manager for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

La bàn phong thủy for Android La bàn phong thủy for Android 3.1 Ứng dụng la bàn

La bàn phong thủy for Android
 • Đánh giá: 174
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.197

Scout GPS Navigation for Android Scout GPS Navigation for Android Điều hướng & chỉ đường trên Android

Scout GPS Navigation for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43
Xem thêm Bản đồ - Định vị