Smart Compass for Android 1.5.6 Ứng dụng la bàn trên điện thoại Android

 • Đánh giá: (351 Đánh giá )
 • Phát hành: Smart Tools
 • Version: 1.5.6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Lượt xem: 10.996
 • Lượt tải: 51.649
 • Ngày phát hành: 13/01/2014
 • Ngày cập nhật: 13/03/2014
 • Yêu cầu: Android 2.2 and up

Giới thiệu

Smart Compass for Android là ứng dụng la bàn sử dụng rất dễ dàng và chính xác, ứng dụng này là một trong những 3 series các công cụ thông minh.

Tính năng trong phiên bản mới Smart Compass:

 • Đã sửa lỗi vị trí đặt máy dọc hay ngang, bởi vậy dù bạn có đặt máy dọc hay ngang cũng cho kết quả hoàn toàn chính xác.
 • Tiêu điểm camera được sử dụng thực tế.
 • Hiển thị các giá trị từ trường.

Độ chính xác la bàn phụ thuộc vào độ chính xác thiết bị của bạn. Nếu la bàn cho kết quả không chính xác tức là bạn hãy kiểm tra lại giá trị từ trường và đặt lại cảm biến cho điện thoại, hoặc thiết bị của mình.

Phiên bản Pro có các tính năng bổ sung:

 • Hỗ trợ GPS và tin nhắn SMS
 • Thêm bộ điều khiển tốc độ cảm biến
 • Thêm tính năng dò kim loại
 • Phối hợp nhiều loại khác nhau
 • Không yêu cầu có Internet.

Smart Compass for AndroidSmart Compass for Android

Phương Lan

Locus Map Free for Android Locus Map Free for Android 2.19 Bản đồ định vị trên Android

Locus Map Free for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57

Milwus Location Alarm for Android Milwus Location Alarm for Android 1.0 Nhắc nhở địa điểm trên Android

Milwus Location Alarm for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33

SeekUne for Android SeekUne for Android 2.1 Định vị địa điểm trên Android

SeekUne for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

B-Secure Tracker for Android B-Secure Tracker for Android 2.3 Theo dõi điện thoại Android

B-Secure Tracker for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Family by Sygic for Android Family by Sygic for Android 1.2 Bộ định vị gia đình cho Android

Family by Sygic for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 165

Compass PRO For Android Compass PRO For Android 5.4 Chiếc la bàn hữu ích

Compass PRO For Android
 • Đánh giá: 56
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.858

Navigate 6 for Android Navigate 6 for Android 5.13 Điều hướng lái xe bằng bản đồ trên Android

Navigate 6 for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 98

Đại sứ quán Việt Nam for Android Đại sứ quán Việt Nam for Android 2.0 Tổng hợp thông tin đại sứ quán Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Earthquake Alert! for Android Earthquake Alert! for Android 1.7 Ứng dụng cảnh báo động đất cho Android

Earthquake Alert! for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

ParkMe for Android ParkMe for Android 1.4 Tìm kiếm điểm đỗ xe trên Android

ParkMe for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27
Xem thêm Bản đồ - Định vị