Quick Boot for Android Công cụ Reboot thiết bị Android cực nhanh

 • Đánh giá: (3 Đánh giá )
 • Phát hành: Sirius Applications
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 34 KB
 • Lượt xem: 732
 • Lượt tải: 2.068
 • Ngày phát hành: 14/06/2012
 • Ngày cập nhật: 14/06/2012
 • Yêu cầu: Android 1.5 and up

Giới thiệu

Quick Boot for Android là ứng dụng hỗ trợ reboot điện thoại nhanh, khởi động trong Recovery và Bootloader chỉ bằng một cú chạm.

Lưu ý: Quá trình Root Access thiết bị yêu cầu sử dụng ứng dụng này.

Quick Boot là công cụ reboot thiết bị nhanh và dễ dàng, tắt thiết bị hoặc boot thiết bị ở chế độ khôi phục. Người dùng có thể tạo phím tắt/widget cho ứng dụng trên màn hình Home để boot chỉ bằng một cú click. 

Minh Lộc

History Eraser For Android History Eraser For Android

History Eraser For Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 415

Cubby for Android Cubby for Android 1.0 Lưu trữ đám mây trên Android

Cubby for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Smart Task Manager for Android Smart Task Manager for Android

Smart Task Manager for Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 535

Fingerprint Lock HD for Android Fingerprint Lock HD for Android Mở khóa điện thoại bằng dấu vân tay

Fingerprint Lock HD for Android
 • Đánh giá: 44
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.168

Kids Numbers and Math Lite for Android Kids Numbers and Math Lite for Android Giúp bé học toán

Kids Numbers and Math Lite for Android
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.899

Google Books For Android Google Books For Android Thư viện sách điện tử

Google Books For Android
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.055

Tấm Cám Hiện Đại for Android Tấm Cám Hiện Đại for Android Câu chuyện cải biên từ truyện Tấm Cám

Tấm Cám Hiện Đại for Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 565

Học viện EOS for Android Học viện EOS for Android 1.0 Trung tâm thông tin của Canon EOS

Học viện EOS for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Today TV for Android Today TV for Android 2.0 Lịch chiếu chương trình thể thao

Today TV for Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 151

Convert To for Android Convert To for Android 2.70 Chuyển đổi tài liệu đơn giản

Convert To for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51
Xem thêm Ứng dụng khác