Lịch Vạn Niên for Android Xem lịch vạn niên trên Android

 • Đánh giá: (54 Đánh giá )
 • Phát hành: Mbin
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 512 KB
 • Lượt xem: 3.092
 • Lượt tải: 9.831
 • Ngày phát hành: 11/08/2012
 • Ngày cập nhật: 21/06/2013
 • Yêu cầu: Android 2.2 and up

Giới thiệu

Tải ứng dụng Lịch Vạn Niên miễn phí cho Android.

Bạn có thể: xem can chi của ngày, giờ, tháng, năm bất kì; đổi lịch âm sang dương, dương sang âm, xem hướng xuất hành, xem tuổi xung khắc theo ngày, theo tháng.

Ngoài ra: bạn sẽ biết hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu, nên làm và không nên làm gì, xem sao tốt, sao xấu, xem giờ tốt của ngày.

Đặc biệt hơn nữa: tính năng xem chu kỳ sinh học theo ngày sinh sẽ giúp bạn biết mình cần làm việc gì cho phù hợp.

Hãy chia sẻ cho bạn bè và người yêu quý bằng cách gửi tặng họ tiện ích này bạn nhé! 

Minh Lộc

Mr. Locker for Android Mr. Locker for Android

Mr. Locker for Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 660

MXHome Launcher for Android MXHome Launcher for Android

MXHome Launcher for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.354

AutoCAD 360 for Android AutoCAD 360 for Android 2.1 Dùng AutoCad trên điện thoại Android

AutoCAD 360 for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 270

ROM Manager for Android ROM Manager for Android 5.5 Quản lý ROM

ROM Manager for Android
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.960

LiveShare for Android LiveShare for Android

LiveShare for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 387

FileHopper for Android FileHopper for Android 4.5 Sao lưu dữ liệu trên Android

FileHopper for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

WorldMate for Android WorldMate for Android Ứng dụng du lịch bỏ túi

WorldMate for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 350

Trend Micro SafeSync for Android Trend Micro SafeSync for Android Sao lưu và đồng bộ dữ liệu

Trend Micro SafeSync for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 406

ezPDF Reader for Android ezPDF Reader for Android

ezPDF Reader for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 803

TimViecNhanh for Android TimViecNhanh for Android 0.1 Ứng dụng tìm việc nhanh

TimViecNhanh for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33
Xem thêm Ứng dụng khác