Lịch Vạn Niên for Android Xem lịch vạn niên trên Android

 • Đánh giá: (54 Đánh giá )
 • Phát hành: Mbin
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 512 KB
 • Lượt xem: 3.092
 • Lượt tải: 9.830
 • Ngày phát hành: 11/08/2012
 • Ngày cập nhật: 21/06/2013
 • Yêu cầu: Android 2.2 and up

Giới thiệu

Tải ứng dụng Lịch Vạn Niên miễn phí cho Android.

Bạn có thể: xem can chi của ngày, giờ, tháng, năm bất kì; đổi lịch âm sang dương, dương sang âm, xem hướng xuất hành, xem tuổi xung khắc theo ngày, theo tháng.

Ngoài ra: bạn sẽ biết hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu, nên làm và không nên làm gì, xem sao tốt, sao xấu, xem giờ tốt của ngày.

Đặc biệt hơn nữa: tính năng xem chu kỳ sinh học theo ngày sinh sẽ giúp bạn biết mình cần làm việc gì cho phù hợp.

Hãy chia sẻ cho bạn bè và người yêu quý bằng cách gửi tặng họ tiện ích này bạn nhé! 

Minh Lộc

MyPhoneExplorer Client for Android MyPhoneExplorer Client for Android Tạo bản sao lưu đầy đủ cho điện thoại Android

MyPhoneExplorer Client for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 621

3D Black for Facebook 3D Black for Facebook

3D Black for Facebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.757

Vietcombank Bank for Android Vietcombank Bank for Android 1.4 Xác định vị trí ATM Vietcombank

Vietcombank Bank for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140

DesktopSMS for Android DesktopSMS for Android

DesktopSMS for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 947

SE Notepad For Android SE Notepad For Android Ứng dụng ghi chú

SE Notepad For Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 596

Cambridge American English for Android Cambridge American English for Android Từ điển Mỹ - Anh cho Android

Cambridge American English for Android
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 753

Ms ToDo for Android Ms ToDo for Android

Ms ToDo for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 425

Chế biến món ăn for Android Chế biến món ăn for Android 1.3 Công thức chế biến món ăn

Chế biến món ăn for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36
Xem thêm Ứng dụng khác