FunnyLocker For Android Khóa màn hình thú vị

 • Đánh giá: (17 Đánh giá )
 • Phát hành: George Android
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 4,1 MB
 • Lượt xem: 1.977
 • Lượt tải: 2.454
 • Ngày phát hành: 02/10/2012
 • Ngày cập nhật: 10/02/2012
 • Yêu cầu: Android 1.6 and up

Giới thiệu

Đây là ứng dụng khóa màn hình thú vị. Ứng dụng này khác các ứng dụng khóa màn hình khác vì ngoài chức năng khóa màn hình truyền thống, bạn có thể sử dụng ứng dụng này để trêu đùa bạn bè.

Ứng dụng này có một mở khóa đặc biệt. Khi bạn bè mở khóa màn hình của bạn sẽ ngẫu nhiên đưa đến một hình ảnh kinh dị, buồn cười hoặc hình động đem lại niền vui cho họ, thậm chí đôi khi làm họ sợ hãi.

Tính năng chính của phần mềm:

- Khóa màn hình.

- Giả mạo mở khóa.

- Mở khóa thật.

- 4 hình ảnh động trêu chọc mọi người.

- Rung.

- Tự động khóa màn hình.

 FunnyLocker For Android

Tuyết Mai

SlideLock for Android SlideLock for Android 1.4 Hiển thị thông báo trên màn hình khóa của Android

SlideLock for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108

Apps Manager for Android Apps Manager for Android Quản lý các ứng dụng trên Android

Apps Manager for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 536

Monect Portable for Android Monect Portable for Android 3.0 Điều khiển máy tính qua wifi trên Android

Monect Portable for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

Quick Backup For Android Quick Backup For Android Sao lưu ứng dụng nhanh chóng

Quick Backup For Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 568

Battery Saver 2X for Android Battery Saver 2X for Android 1.0 Tiết kiệm pin điện thoại Android hiệu quả

Battery Saver 2X for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109

Hoiio Live for Android Hoiio Live for Android Quản lý liên lạc, sao lưu và đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị smartphone

Hoiio Live for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 256

LastCall Maker for Android LastCall Maker for Android Quản lý pin hiệu quả

LastCall Maker for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 445

Task Manager For Android Task Manager For Android

Task Manager For Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 782

SmartCatch for Android SmartCatch for Android 1.0 Ứng dụng chặn cuộc gọi

SmartCatch for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 100

Quick Task Killer For Android Quick Task Killer For Android Ứng dụng quản lý tác vụ

Quick Task Killer For Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 431
Xem thêm Quản lý điện thoại