FunnyLocker For Android Khóa màn hình thú vị

 • Đánh giá: (17 Đánh giá )
 • Phát hành: George Android
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 4,1 MB
 • Lượt xem: 1.977
 • Lượt tải: 2.450
 • Ngày phát hành: 02/10/2012
 • Ngày cập nhật: 10/02/2012
 • Yêu cầu: Android 1.6 and up

Giới thiệu

Đây là ứng dụng khóa màn hình thú vị. Ứng dụng này khác các ứng dụng khóa màn hình khác vì ngoài chức năng khóa màn hình truyền thống, bạn có thể sử dụng ứng dụng này để trêu đùa bạn bè.

Ứng dụng này có một mở khóa đặc biệt. Khi bạn bè mở khóa màn hình của bạn sẽ ngẫu nhiên đưa đến một hình ảnh kinh dị, buồn cười hoặc hình động đem lại niền vui cho họ, thậm chí đôi khi làm họ sợ hãi.

Tính năng chính của phần mềm:

- Khóa màn hình.

- Giả mạo mở khóa.

- Mở khóa thật.

- 4 hình ảnh động trêu chọc mọi người.

- Rung.

- Tự động khóa màn hình.

 FunnyLocker For Android

Tuyết Mai

Black Block for Android Black Block for Android Chặn cuộc gọi

Black Block for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 538

MT Cache Cleaner For Android MT Cache Cleaner For Android Xóa bộ nhớ cache

MT Cache Cleaner For Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 552

Quick Backup For Android Quick Backup For Android Sao lưu ứng dụng nhanh chóng

Quick Backup For Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 568

AntTek Explorer for Android AntTek Explorer for Android 3.2 Quản lý file hiệu quả cho Android

AntTek Explorer for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53

Android Task Killer Free For Android Android Task Killer Free For Android Ứng dụng quản lý tác vụ

Android Task Killer Free For Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 564

Advanced Task Killer for Android Advanced Task Killer for Android

Advanced Task Killer for Android
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.011

Bonny Cache Cleaner For Android Bonny Cache Cleaner For Android Xóa bộ nhớ cache

Bonny Cache Cleaner For Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 530

App Usage Tracker for Android App Usage Tracker for Android Loại bỏ ứng dụng không cần thiết

App Usage Tracker for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 483

Auto Ring for Android Auto Ring for Android Cài đặt chế độ im/rung cho từng thuê bao

Auto Ring for Android
 • Phát hành: Farproc
 • Vì lý do tế nhị mà bạn không muốn nghe điện thoại từ một số thuê bao, còn chặn nó lại thì cũng không ổn. Vậy phải làm thế nào đây?
 • Android
 • Dung lượng: 67 KB
 • Yêu cầu: Android 1.5 and up
 • Tìm thêm: Auto Ring 2.5 Auto Ring android cài đặt cuộc gọi
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 480

TaskManager for Android TaskManager for Android Công cụ giám sát hệ thống

TaskManager for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 616
Xem thêm Quản lý điện thoại