EV Phrase Lite for Android 2.3 Đàm thoại tiếng Anh

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Version: 2.3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 19 MB
 • Lượt tải: 217
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Đàm thoại tiếng Anh theo tình huống English Vietnamese Phrase Light.

Với bản light này bạn có thể dễ dàng tra cứu những cụm từ tiếng Anh thông dụng theo chủ đề và đặc biệt kèm theo phát âm cho từng câu.(Hãy xem phiên bản đầy đủ với 50 chủ đề ở ứng dụng English Vietnamese Phrase 2500).

 • Chủ đề 1: Ăn uống
 • Chủ đề 2: Bưu điện
 • Chủ đề 3: Cảm ơn – Xin lỗi
 • Chủ đề 4: Chào hỏi – hỏi thăm
 • Chủ đề 5: Chúc mừng – Chúc phúc
 • Chủ đề 6: Chương trình truyền hình
 • Chủ đề 7: Công việc
 • Chủ đề 8: Cuộc sống hàng ngày
 • Chủ đề 9: Gia đình
 • Chủ đề 10: Hẹn hò
 • Chủ đề 11: Hỏi đường – Chỉ đường
 • Chủ đề 12: Khách sạn – Nhà hàng
 • Chủ đề 13: Khả năng – Trách nhiệm
 • Chủ đề 14: Khen ngợi – Cổ vũ
 • Chủ đề 15: Kinh tế
EV Phrase Lite for Android EV Phrase Lite for Android

Pink (Cheetah) for Facebook Pink (Cheetah) for Facebook

Pink (Cheetah) for Facebook
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 948

ezPDF Reader for Android ezPDF Reader for Android

ezPDF Reader for Android
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 901

File Station for Android File Station for Android

File Station for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 468

RepliGo Reader for Android RepliGo Reader for Android

RepliGo Reader for Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.683

SMS Forwarding for Android SMS Forwarding for Android

SMS Forwarding for Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 805

SyncMyPix for Android SyncMyPix for Android

SyncMyPix for Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 350

Black for Facebook Black for Facebook 1.58 Chủ đề facebook trên điện thoại cá nhân

Black for Facebook
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.804

Facebook Pro for Android Facebook Pro for Android

Facebook Pro for Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 970

FetLife for Android FetLife for Android

FetLife for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 458

FriendCaster Pro for Facebook FriendCaster Pro for Facebook Trải nghiệm Facebook tốt nhất trên thiết bị Android

FriendCaster Pro for Facebook
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 597
Xem thêm Ứng dụng khác