EV Phrase Lite for Android 2.3 Đàm thoại tiếng Anh

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Vietlevelsoft
 • Version: 2.3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 19 MB
 • Lượt tải: 162
 • Ngày phát hành: 08/01/2013
 • Ngày cập nhật: 08/01/2013
 • Yêu cầu: Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Đàm thoại tiếng Anh theo tình huống English Vietnamese Phrase Light.

Với bản light này bạn có thể dễ dàng tra cứu những cụm từ tiếng Anh thông dụng theo chủ đề và đặc biệt kèm theo phát âm cho từng câu.(Hãy xem phiên bản đầy đủ với 50 chủ đề ở ứng dụng English Vietnamese Phrase 2500).

 • Chủ đề 1: Ăn uống
 • Chủ đề 2: Bưu điện
 • Chủ đề 3: Cảm ơn – Xin lỗi
 • Chủ đề 4: Chào hỏi – hỏi thăm
 • Chủ đề 5: Chúc mừng – Chúc phúc
 • Chủ đề 6: Chương trình truyền hình
 • Chủ đề 7: Công việc
 • Chủ đề 8: Cuộc sống hàng ngày
 • Chủ đề 9: Gia đình
 • Chủ đề 10: Hẹn hò
 • Chủ đề 11: Hỏi đường – Chỉ đường
 • Chủ đề 12: Khách sạn – Nhà hàng
 • Chủ đề 13: Khả năng – Trách nhiệm
 • Chủ đề 14: Khen ngợi – Cổ vũ
 • Chủ đề 15: Kinh tế
EV Phrase Lite for Android EV Phrase Lite for Android

Cool Cleaner for Android Cool Cleaner for Android Chương trình xóa dữ liệu lịch sử

Cool Cleaner for Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 442

T-Mobile Visual Voicemail for Android T-Mobile Visual Voicemail for Android Nghe tin nhắn và quản lý hòm thư

T-Mobile Visual Voicemail for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 444

Advanced Unit Converter for Android Advanced Unit Converter for Android Chuyển đổi đơn vị đa năng cho Android

Advanced Unit Converter for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 374

CX for Android CX for Android 4.2 Lưu trữ đám mây cho Android

CX for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Kingsoft Clip for Android Kingsoft Clip for Android 1.0 Quản lý clipboard và đồng bộ clip với PC

Kingsoft Clip for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

GoTiengViet 3 Donut for Android GoTiengViet 3 Donut for Android 3.2 Bộ hỗ trợ gõ Tiếng Việt

GoTiengViet 3 Donut for Android
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.108

ToDo Tasks For Android ToDo Tasks For Android Quản lý công việc cần làm

ToDo Tasks For Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 645

Thời tiết Việt Nam for Android Thời tiết Việt Nam for Android 1.31 Dự báo thời tiết

Thời tiết Việt Nam for Android
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 910

iBuum for Android iBuum for Android 1.0 Nhắn tin miễn phí

iBuum for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53
Xem thêm Ứng dụng khác