AFA - phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Giới thiệu

AFA 9.33 được áp dụng cho tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp như: đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy, đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, các tổ chức, đoàn thể, nghề nghiệp…

- AFA933 được đánh giá là phần mềm đảm bảo đầy đủ nhất về nghiệp vụ kế toán. AFA933 có các phân hệ nghiệp vụ kế toán như kế toán đơn, kế toán kép, kế toán nhập xuất vật tư công cụ, quản lý tài sản cố định, tính lương hành chính; AFA933 có đầy đủ các đầu vào cho các loại chứng từ nghiệp vụ khác nhau như phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ngân hàng, phiếu nhập mua vật tư công cụ, phiếu xuất vật tư công cụ, phiếu kế toán khác; AFA933 theo dõi chi tiết và đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh theo từng chương, loại, khoản, mục, chi tiết theo từng nguồn vốn phát sinh và theo từng nhóm kinh phí.

- AFA933 cho phép in tất cả các loại chứng từ của đơn vị trên cùng một màn hình nhập chứng từ.

- AFA933 cung cấp đầy đủ các báo cáo theo quy định mới nhất của Bộ tài chính, bao gồm: các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán (tổng hợp và chi tiết) theo hình thức ghi chép mà người sử dụng lựa chọn: chứng từ ghi sổ, nhật ký chung, nhật ký sổ cái, các báo cáo và sổ sách dùng cho các đơn vị hành chính có sử dụng khoán chi.

- AFA933 cho phép quản lý các vụ việc phát sinh như các đề án, các công trình xây dựng, các chương trình mục tiêu, các nguồn thu, các đề tài khoa học…

- AFA933 cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng nghành: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, hệ thống tài khoản được thiết kế cơ động để mỗi đơn vị, mỗi ngành có thể chủ động xây dựng phù hợp với bản thân đơn vị mình, hệ thống tài khoản được thống nhất trong một năm tài chính, điều đó cho phép các đơn vị có thể thay đổi cách quản lý theo từng năm tài chính và thực tế phát sinh nghiệp vụ.

- AFA933 cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng trong chương trình cho từng người sử dụng.

- AFA933 có khả năng kiểm soát toàn bộ quá trình nhập mới, sửa, xoá các danh mục và chứng từ của từng người sử dụng.

- Có thể chạy trên máy đơn hoặc mạng LAN nhiều người sử dụng

mRIC mRIC Phần mềm quản lý bán hàng

mRIC
 • Đánh giá: 57
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 138.013

LaDental LaDental Phần mềm nha khoa miễn phí

LaDental
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.571

Phần mềm quản lý Bar - Cafe Phần mềm quản lý Bar - Cafe

Phần mềm quản lý Bar - Cafe
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.804

Shoppro @ Shoppro @ Quản lý kinh doanh tiểu thương

Shoppro @
 • Phát hành: RedAnt
 • Shoppro @ dành cho các hộ tiểu thương quản lý kinh doanh có giao diện đơn giản để phù hợp với cường độ xuất nhập hàng lớn tại các chợ và phù hợp với năng lực không chuyên sâu của người sử dụng.
 • Windows
 • Dung lượng: 3,9 MB
 • Yêu cầu: Windows
 • Tìm thêm: Shoppro@ Quản lý kinh doanh tiểu thương quản lý xuất nhập hàng
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.679

Perfect Warehouse Perfect Warehouse Phần mềm quản lý kho

Perfect Warehouse
 • Đánh giá: 376
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 68.828

Sapro Accounting 2012 Sapro Accounting 2012 Phần mềm kế toán giá rẻ

Sapro Accounting 2012
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 395

Perfect CRM Perfect CRM 2.8 Phần mềm quản lý khách hàng

Perfect CRM
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.616

Mathematics Tools Mathematics Tools 4.0 Phần mềm hỗ trợ giải toán

Mathematics Tools
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.390

VtexCafe VtexCafe 3.0 Phần mềm quản lý quán Cafe, nhà hàng

VtexCafe
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 99

MISA SME.NET 2012 MISA SME.NET 2012 R52 Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ

MISA SME.NET 2012
 • Đánh giá: 117
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 225.945
Xem thêm Quản lý