AFA - phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Giới thiệu

AFA 9.33 được áp dụng cho tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp như: đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy, đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, các tổ chức, đoàn thể, nghề nghiệp…

- AFA933 được đánh giá là phần mềm đảm bảo đầy đủ nhất về nghiệp vụ kế toán. AFA933 có các phân hệ nghiệp vụ kế toán như kế toán đơn, kế toán kép, kế toán nhập xuất vật tư công cụ, quản lý tài sản cố định, tính lương hành chính; AFA933 có đầy đủ các đầu vào cho các loại chứng từ nghiệp vụ khác nhau như phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ngân hàng, phiếu nhập mua vật tư công cụ, phiếu xuất vật tư công cụ, phiếu kế toán khác; AFA933 theo dõi chi tiết và đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh theo từng chương, loại, khoản, mục, chi tiết theo từng nguồn vốn phát sinh và theo từng nhóm kinh phí.

- AFA933 cho phép in tất cả các loại chứng từ của đơn vị trên cùng một màn hình nhập chứng từ.

- AFA933 cung cấp đầy đủ các báo cáo theo quy định mới nhất của Bộ tài chính, bao gồm: các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán (tổng hợp và chi tiết) theo hình thức ghi chép mà người sử dụng lựa chọn: chứng từ ghi sổ, nhật ký chung, nhật ký sổ cái, các báo cáo và sổ sách dùng cho các đơn vị hành chính có sử dụng khoán chi.

- AFA933 cho phép quản lý các vụ việc phát sinh như các đề án, các công trình xây dựng, các chương trình mục tiêu, các nguồn thu, các đề tài khoa học…

- AFA933 cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng nghành: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, hệ thống tài khoản được thiết kế cơ động để mỗi đơn vị, mỗi ngành có thể chủ động xây dựng phù hợp với bản thân đơn vị mình, hệ thống tài khoản được thống nhất trong một năm tài chính, điều đó cho phép các đơn vị có thể thay đổi cách quản lý theo từng năm tài chính và thực tế phát sinh nghiệp vụ.

- AFA933 cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng trong chương trình cho từng người sử dụng.

- AFA933 có khả năng kiểm soát toàn bộ quá trình nhập mới, sửa, xoá các danh mục và chứng từ của từng người sử dụng.

- Có thể chạy trên máy đơn hoặc mạng LAN nhiều người sử dụng

VsoftHMS.net VsoftHMS.net Phần mềm quản lý khách sạn

VsoftHMS.net
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.006

Phần mềm quản lý gia phả Phần mềm quản lý gia phả Phiên bản Advanced

Phần mềm quản lý gia phả
 • Đánh giá: 48
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.135

iCAFE iCAFE 3.0 Quản lý cửa hàng Internet

iCAFE
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.058

BMS.trade 2010 - Phần mềm quản lý kinh doanh BMS.trade 2010 - Phần mềm quản lý kinh doanh

BMS.trade 2010 - Phần mềm quản lý kinh doanh
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.643

vPOS vPOS 2012 Phần mềm quản lý bán lẻ

vPOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 304

NETCAFE - Quản lý hàng net NETCAFE - Quản lý hàng net

NETCAFE - Quản lý hàng net
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.407

MaxV Pro MaxV Pro 15.0 Phần mềm kế toán MaxV

MaxV Pro
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 352

FOLIO Front Office - Phần mềm quản lý khách sạn FOLIO Front Office - Phần mềm quản lý khách sạn

FOLIO Front Office - Phần mềm quản lý khách sạn
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.280

NANO-Hospital NANO-Hospital 4.0 Phần mềm quản lý bệnh viện

NANO-Hospital
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.341

Simba Invoice Simba Invoice Phần mềm in hóa đơn

Simba Invoice
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.252
Xem thêm Quản lý