AFA - phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Giới thiệu

AFA 9.33 được áp dụng cho tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp như: đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy, đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, các tổ chức, đoàn thể, nghề nghiệp…

- AFA933 được đánh giá là phần mềm đảm bảo đầy đủ nhất về nghiệp vụ kế toán. AFA933 có các phân hệ nghiệp vụ kế toán như kế toán đơn, kế toán kép, kế toán nhập xuất vật tư công cụ, quản lý tài sản cố định, tính lương hành chính; AFA933 có đầy đủ các đầu vào cho các loại chứng từ nghiệp vụ khác nhau như phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ngân hàng, phiếu nhập mua vật tư công cụ, phiếu xuất vật tư công cụ, phiếu kế toán khác; AFA933 theo dõi chi tiết và đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh theo từng chương, loại, khoản, mục, chi tiết theo từng nguồn vốn phát sinh và theo từng nhóm kinh phí.

- AFA933 cho phép in tất cả các loại chứng từ của đơn vị trên cùng một màn hình nhập chứng từ.

- AFA933 cung cấp đầy đủ các báo cáo theo quy định mới nhất của Bộ tài chính, bao gồm: các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán (tổng hợp và chi tiết) theo hình thức ghi chép mà người sử dụng lựa chọn: chứng từ ghi sổ, nhật ký chung, nhật ký sổ cái, các báo cáo và sổ sách dùng cho các đơn vị hành chính có sử dụng khoán chi.

- AFA933 cho phép quản lý các vụ việc phát sinh như các đề án, các công trình xây dựng, các chương trình mục tiêu, các nguồn thu, các đề tài khoa học…

- AFA933 cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng nghành: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, hệ thống tài khoản được thiết kế cơ động để mỗi đơn vị, mỗi ngành có thể chủ động xây dựng phù hợp với bản thân đơn vị mình, hệ thống tài khoản được thống nhất trong một năm tài chính, điều đó cho phép các đơn vị có thể thay đổi cách quản lý theo từng năm tài chính và thực tế phát sinh nghiệp vụ.

- AFA933 cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng trong chương trình cho từng người sử dụng.

- AFA933 có khả năng kiểm soát toàn bộ quá trình nhập mới, sửa, xoá các danh mục và chứng từ của từng người sử dụng.

- Có thể chạy trên máy đơn hoặc mạng LAN nhiều người sử dụng

Nsoft.PMS Nsoft.PMS 11.58 Phần mềm quản lý học sinh phổ thông

Nsoft.PMS
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 428

SaleManager SaleManager 1.3 Phần mềm quản lý bán hàng

SaleManager
 • Đánh giá: 146
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.554

Perfect CRM Perfect CRM 2.8 Phần mềm quản lý khách hàng

Perfect CRM
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.665

Phần mềm quản lý Email - Glosoft Email Managerment Phần mềm quản lý Email - Glosoft Email Managerment 1.0 Phần mềm quản lý Email hiệu quả

Phần mềm quản lý Email - Glosoft Email Managerment
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 493

bHotel Easy - Phần mềm quản lý khách sạn hiệu quả bHotel Easy - Phần mềm quản lý khách sạn hiệu quả

bHotel Easy - Phần mềm quản lý khách sạn hiệu quả
 • Đánh giá: 39
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.558

Shoppro K.NET Shoppro K.NET Phần mềm quản lý nhà hàng Karaoke

Shoppro K.NET
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 841

Phần mềm Kế toán Thân Thiện Phần mềm Kế toán Thân Thiện

Phần mềm Kế toán Thân Thiện
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.693

DMA.Net 2011 - Phần mềm kế toán DMA.Net 2011 - Phần mềm kế toán

DMA.Net 2011 - Phần mềm kế toán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.306

SSE Accounting SSE Accounting SA2013.FV1 Phần mềm kế toán miễn phí

SSE Accounting
 • Đánh giá: 98
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.288

Shoppro P.NET Shoppro P.NET Phần mềm quản lý bán hàng

Shoppro P.NET
 • Phát hành: RedAnt
 • Đây là phiên bản dùng chung cho đa số loại hình bán hàng. Với tiện ích bán hàng nhanh, sử dụng hiệu quả cho các cửa hàng, siêu thị có hệ thống tính tiền bằng mã vạch.Tự điều chỉnh được các báo cáo và chức năng tìm kiếm cực kỳ nhanh.
 • Windows
 • Dung lượng: 72,4 MB
 • Yêu cầu: Windows
 • Tìm thêm: ShopproNetP quản lý bán hàng phần mềm bán hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 906
Xem thêm Quản lý