Achat 0.15

 • Đánh giá: (7 Đánh giá )
 • Phát hành: AChat team
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2 MB
 • Lượt xem: 8.033
 • Lượt tải: 8.878
 • Ngày phát hành: 22/03/2008
 • Ngày cập nhật: 22/03/2008
 • Yêu cầu: mọi Windows

Giới thiệu

Bạn đang tìm kiếm một phần mềm nhắn tin và trao đổi văn bản miễn phí giữa các máy trong cùng mạng cục bộ? Achat - phần mềm giao tiếp giữa các máy trong mạng LAN rất chuyên nghiệp có thể chính là điều bạn đang tìm kiếm!

Theo aptech

Tìm thêm: Achat 0.15

Gizmo Project Gizmo Project 3.1 Ứng dụng chat

Gizmo Project
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.247

Mumble Mumble 1.2 Phần mềm chat voice cho game thủ

Mumble
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72

Super Yahoo Messenger Archive Decoder 40.00 Super Yahoo Messenger Archive Decoder 40.00

Super Yahoo Messenger Archive Decoder 40.00
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.590

Instantbird Instantbird

Instantbird
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.421

PhonerLite PhonerLite 2.11 Ứng dụng chat, gọi điện, gửi tin nhắn miễn phí

PhonerLite
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 182

Yahoo Messenger Hider Yahoo Messenger Hider

Yahoo Messenger Hider
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.070

Digsby build 62 (beta) Digsby build 62 (beta)

Digsby build 62 (beta)
 • Phát hành: dotSyntax
 • Digsby là một công cụ nối kết cộng đồng trực tuyến, thông báo email, bạn có thể tán gẫu với tất cả những bạn bè trên AIM, MSN, Yahoo, ICQ, Google Talk, và Jabber mà chỉ một danh sách quản lý đơn giản...
 • Windows
 • Dung lượng: 15,5 MB
 • Yêu cầu: Windows 2003/Vista/95/Me/Server 2008/3.x/2000/NT/XP/98
 • Tìm thêm: Digsby phần mềm chat chat tán gẫu AIM MSN Yahoo ICQ Google Talk Jabbe dotSyntax Disgby
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.402

LingoWare LingoWare

LingoWare
 • Phát hành: VapiSoft
 • Hỗ trợ dịch tài liệu hoặc văn bản trong các ứng dụng đã chỉ định sang các thứ tiếng. Các tài liệu, văn bản của các ứng dụng(kể cả lời hội thoại khi chat) sẽ được dịch sang tiếng cần cần dịch(do bạn lựa chọn) chỉ cần bạn rê dấu hồng tâm của LingoWare vào t
 • Windows
 • Dung lượng: 1,6 MB
 • Yêu cầu: Windows 95/98/NT 4.0, 32MB RAM, 7MB disk space
 • Tìm thêm: LingoWare
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.494

Pamela for Skype - Standard Version Pamela for Skype - Standard Version

Pamela for Skype - Standard Version
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 484

IM-History IM-History

IM-History
 • Phát hành: IM-History
 • IM-History là phần mềm nhỏ gọn giúp bạn lưu lại nội dung chat của nhiều trình chat một cách tự động lên máy chủ của IH để xem lại ở bất cứ nơi đâu mình thích.
 • Windows
 • Dung lượng: 1,4 KB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, instant messenger
 • Tìm thêm: IM-History
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.537
Xem thêm Phần mềm Chat