Ace Utilities Tối ưu hóa hệ thống

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 2,3 MB
 • Lượt xem: 6.112
 • Lượt tải: 5.789
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Hạn định: 30 ngày
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista/7

Giới thiệu

Bạn có một máy tính với cấu hình “thường thường bậc trung” nhưng lại muốn nó chạy thật nhanh, vậy phải làm sao? Với phần mềm Ace Optimizer Utilities, một bộ công cụ tối ưu hóa hệ thống một cách toàn diện, bạn có thể làm được điều này khá dễ dàng.
Cửa sổ chính của phần mềm gồm 2 phần. Phần nhóm công cụ bên trái và các công cụ thuộc nhóm đó ở bên phải.

Ace UtilitiesĐầu tiên phải kể đến nhóm công cụ Clean Up (dọn dẹp hệ thống). Trong nhóm này có các công cụ như:
- Remove Junk Files: xóa các file rác trên hệ thống (*.tmp, *.temp, *.chk, *.old, *.gid…). Bạn có thể chỉ định loại file cần xóa bằng cách nhấn nút Options, chọn Junk File Remover.
- Clean System Registry: dọn dẹp các khóa bị lỗi, không hợp lệ trong registry của Windows.
- Erase Your History: xóa history của Windows, Start menu, Internet Explorer, Opera, Firefox… nhằm bảo mật thông tin cá nhân.
- Fix Invalid Shortcuts: sửa các shortcut không hợp lệ.

Nhóm Optimize gồm các công cụ tối ưu hệ thống như:
- Auto-start Manager giúp quản lý các chương trình khởi động;.
- Find Duplicate Files giúp tìm các tập tin trùng lắp
- Uninstall Manager giúp dễ dàng gỡ cài đặt chương trình trên hệ thống.

Nhóm Protect gồm công cụ bảo vệ dữ liệu đã xóa, đảm bảo chúng không thể được phục hồi.

Movienizer Portable Movienizer Portable

Movienizer Portable
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 496

Brother Drivers Update Utility Brother Drivers Update Utility

Brother Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 408

Dell Drivers Update Utility Dell Drivers Update Utility

Dell Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.951

EPSON Drivers Update Utility EPSON Drivers Update Utility

EPSON Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 306

Canon Drivers Update Utility Canon Drivers Update Utility

Canon Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 436

Broadcom Drivers Update Utility Broadcom Drivers Update Utility

Broadcom Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 422

ASUS Drivers Update Utility ASUS Drivers Update Utility

ASUS Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.762

HP Drivers Update Utility HP Drivers Update Utility

HP Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.885

ATI Drivers Update Utility ATI Drivers Update Utility

ATI Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 866

Realtek Drivers Update Utility Realtek Drivers Update Utility

Realtek Drivers Update Utility
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.252
Xem thêm Phần mềm khác