Access Password Unlocker Khôi phục mật khẩu cơ sở dữ liệu MS Access

 • Đánh giá: (2 Đánh giá )
 • Phát hành: Password Unlocker Studio
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 809 KB
 • Lượt xem: 4.810
 • Lượt tải: 5.079
 • Ngày phát hành: 06/03/2010
 • Ngày cập nhật: 16/11/2010
 • Yêu cầu: tất cả Windows

Giới thiệu

Thường khi các bạn có một file access quan trọng hay viết về đề tài riêng tư không muốn người khác xem. Bạn đã cài password, nhưng một thời gian bạn quên mất password và vấn đề đã xảy ra. Access Password Unlocker 3.0.1 là phần mềm cho phép bạn khôi phục lại nội dung rất nhanh bằng cách tạo file access mới (đã remove pass cũ) có nội dung không đổi, không như các phần mềm dò tìm khác sẽ rất lâu thậm chí quá lâu mặc dù có thể tìm được.

Advanced Tracks Eraser Advanced Tracks Eraser 5.6 Phần mềm xóa lịch sử duyệt web

Advanced Tracks Eraser
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.262

AVG PC Tuneup 2011 AVG PC Tuneup 2011

AVG PC Tuneup 2011
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.199

Activity Reporter Activity Reporter Giám sát mọi hoạt động trên máy tính

Activity Reporter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 867

Data Doctor's Secure Data Wiper 3.0 Data Doctor's Secure Data Wiper 3.0

Data Doctor's Secure Data Wiper 3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.957

Kaspersky Anti-Hacker Kaspersky Anti-Hacker

Kaspersky Anti-Hacker
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.523

Systweak Advanced Privacy Protector Systweak Advanced Privacy Protector 1.0 Tiện ích bảo vệ sự riêng tư của bạn

Systweak Advanced Privacy Protector
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

GFI EndPointSecurity GFI EndPointSecurity Quản lý cổng vào và ra của các thiết bị lưu trữ

GFI EndPointSecurity
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.031

Easy WiFi Easy WiFi

Easy WiFi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.507

My Simple Desktop My Simple Desktop

My Simple Desktop
 • Phát hành: Anfibia Software
 • Có nhiều cách bảo vệ máy tính khỏi nguy cơ bị truy xuất dữ liệu tùy tiện, thay đổi setting, registry... như cài password log in, sử dụng quyền administrator. Thế nhưng đối với những người không am hiểu kỹ thuật, đây đều là "nhiệm vụ bất khả thi".
 • Windows
 • Dung lượng: 1,7 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista
 • Tìm thêm: My Simple Desktop
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.273

Digital Document Shredder Server Edition v2011 Digital Document Shredder Server Edition v2011

Digital Document Shredder Server Edition v2011
 • Phát hành: SafeIT Security
 • Digital Document Shredder - Server Edition sẽ xóa dữ liệu quan trọng trên ổ cứng máy tính để phần mềm khác không thể truy cập nó hoặc khôi phục ổ cứng
 • Windows
 • Dung lượng: 100 Byte
 • Yêu cầu: Windows 7/VISTA/XP/Server/2008/2003/2000
 • Tìm thêm: Digital Document Shredder Server Edition v2011
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 176
Xem thêm Bảo mật